"Vol gas er tegenaan!" - Stem NCPN, lijst 9!

Van een correspondent

"Vol gas er tegenaan. Energieprijzen omlaag, stem communisten!". Met deze leuze doet de NCPN mee aan de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. De campagne is van start gegaan.

Wat willen we?

Het verkiezingsprogramma is nog niet geheel definitief, maar staat wel grotendeels op papier. De belangrijkste punten waar de NCPN zich sterk voor wil maken zijn:

 1. Energie
  • aardgasprijs inzetten om van Groningen een centrum van schone energie, werkgelegenheid en goede sociale voorzieningen te maken
  • hernationalisering van energiebedrijven
  • energieprijzen omlaag
 2. Wonen
  • democratisering van de sociale woningbouw
  • meer betaalbare woningen (o.a. in Meerstad): bouwen naar behoefte, vooral voor ouderen, starters, jongeren en alleenstaanden
 3. Herindeling, ruimtelijke ordening
  • geen herindelingen die van bovenaf worden opgelegd
  • waterschappen onder provinciebeheer
 4. Werken, industrie, arbeidsmarkt
  • een actief werkgelegenheidsbeleid ontwikkelen
  • provincie moet het goede voorbeeld geven door zelf zoveel mogelijk tijdelijke banen om te zetten in echte volwaardige banen.

Voor meer speerpunten, zie: https://www.ncpn-groningen.nl.

Het definitieve verkiezingsprogramma zal hier ook op komen te staan.

In het nieuws

De NCPN heeft rond deze tijd al meer aandacht gekregen in de media dan bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen. Een Radio 1- verslaggever ging mee met lijsttrekker Michel Wijnhold en inleveraar Henk Jonkman (nummer 6 op de kandidatenlijst) naar het stembureau voor de registratie op woensdag 24 januari. De dag ervoor was de derde op de lijst, Annabelle Schouten, naar aanleiding van een persbericht over deelname geïnterviewd door de Universiteitskrant. In dezelfde week nodigde RTV Noord Michel Wijnhold uit in het tv-programma 'De week bekeken'. Daar ging hij de discussie aan met de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Ook Dagblad van het Noorden heeft een interview gehouden met de lijsttrekker.

In actie

Zaterdag 3 februari strijken NCPN'ers en CJB'ers uit het hele land neer in Oost-Groningen om mee te helpen met het verspreiden van pamfletten tegen de gemeentelijke herindelingen. Als enige partij is de NCPN tegen gedwongen herindelingen. Ze eist in het pamflet dan ook uitvoering van democratische rechten: publieke discussie over voor de bevolking ingrijpende besluiten. Door deze herindelingen zullen bestuur en dienstverlening verder af komen te staan van de bevolking. Voorzieningen in kleine dorpen dreigen daardoor te verdwijnen. Een stem op de NCPN is dan ook een stem tegen de herindelingen.

In discussie

Zoals gebruikelijk vinden in campagnetijd volop debatten plaats. De Vereniging Groninger Dorpen organiseert op zaterdag 17 februari het eerste Grunneger PlattelandsParlement, waarbij plattelanders in debat gaan met politici. Centraal staat de toekomst van het platteland. Daarnaast organiseert debatcentrum De Waag vier debatten in de provincie, met als slotdebat het lijsttrekkersdebat op 3 maart in de Statenzaal in Groningen. Voor de exacte data, plekken en onderwerpen, houd de website in de gaten. (http://www.ncpn-groningen.nl)


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019