Machthebbers zonder verantwoordelijkheidsgevoel

10oekraine.jpg
Leden van de CPRF demonstreren op 7 februari jl. in Moskou tegen bemoeienissen van het Westen in binnenlandse aangelegenheden van Oekraïne. (Foto: ZLV)
10eukiev.jpg
EU bemoeit zich intensief met Oekraïne. Op foto: Ashton, EU-commissaris geflankeerd door drie 'oppositieleiders' tijdens ontmoeting in Kiev op 4 februari jl. (Foto: ZLV)

Het internetplatform Kominform Oekraïne publiceerde op 22 januari 2014 een verklaring van Pjotr Simonenko, eerste secretaris van het Centraal Comité van de KPU en leider van de fractie van de communisten in de Opperste Rada.

De met wapengeweld gepaard gaande botsingen tussen radicale extremisten en veiligheidsdiensten, die op 19 januari jl. In Kiev begonnen zijn en nog altijd voortduren, zijn een politieke uitspraak die gericht is tegen zowel de heersers als de oppositie. Het onverantwoorde optreden van de machthebbers die het avontuur van de "Euro-integratie" zijn aangegaan, het veronachtzamen van fundamentele sociale en economische problemen, de steeds scherper wordende sociale tweedeling, de onrechtvaardige verdeling van de publieke middelen alsmede de groeiende armoede en declassering vormen de oorzaak van de massale volkswoede, die onmiddellijk door de zogenaamde oppositie misbruikt werd in de strijd om het presidentschap. (à)

Gedurende meer dan een jaar werd het normale werk van de "opperste Rada" door de "oppositionelen" praktisch geblokkeerd. Tegelijkertijd heeft de communistische partij [van de Oekraïne, KB] gewaarschuwd voor het gevaar van een export van "democratische revoluties" naar de Oekraïne volgens het Libische, Egyptische, Tunesische en Syrische scenario, hetgeen nu dreigt te leiden tot een tweedeling van het land en tot een burgeroorlog. Helaas wordt dit scenario nu door het Westen actief bevorderd middels zijn "vijfde kolonne" waarvan de basis wordt gevormd door de vroegere "oranje-revolutionairen", de neonazi's van "Svoboda" en andere nationalistische organisaties, radicale ultra's en anderen. (à)

De communistische partij richt zich tot de burgers van de Oekraïne met het appèl: niet in te gaan op provocaties. Wij eisen van de machthebbers en de zogenaamde oppositie, de criminelen en fascisten uit de straten van de heldenstad Kiev te verwijderen en de brutale inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de Oekraïne door buitenlandse politici en staten te doorkruisen!

Het door de machthebbers en de oppositie geblokkeerde referendum was en blijft het enige legitieme middel om de tegenstellingen op te lossen, die ontstaan zijn tussen de regio's ten aanzien van de geopolitieke koers van het land. (...)

De communisten van Oekraïne brengen verder hun oprechte medeleven tot uiting met betrekking tot de tragische dood van mensen bij de door ultraradicale extremisten uitgelokte, gewapende botsingen op de Gruschewskistraat in Kiev.

De verantwoordelijkheid voor deze doden, voor het bloedvergieten en het geweld ligt in gelijke mate bij de machthebbers, die het land en het volk naar de afgrond hebben geleid, als bij de leiders van de zogenaamde oppositie, de ultrarechtse, neo-nazistische groeperingen én bij de buitenlandse politici die de mensen hebben opgeroepen tot "radicale protesten" en tot de "strijd tot het zegenrijke einde". (...)

Alle pogingen om niet-grondwettelijke, parallelle machtsstructuren te vormen, zoals een "Volksrada", een "overgangspresident" of dergelijke, versterken alleen maar de confrontatie en leiden tot het reële gevaar van het uitgroeien van het conflict tot een burgeroorlog. (...)

Bron: Junge Welt d.d. 25-01-2014, overgenomen van blz. 8, vertaling door Kees de Bruijn (KB)


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019