Van de redactie

i-002-007.jpg
Samenwerking Venezuela en Cuba is onverbrekelijk. (Foto: ambassade Cuba)

Alweer zo'n tien jaar geleden waarschuwde een vertegenwoordiger van de Communistische Partij van China terecht, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van communistische en werkerspartijen in India, dat wat in vier eeuwen was opgebouwd niet zomaar zou kunnen worden afgebroken: het kapitalisme bedoelde hij. Intussen is er het nodige op wereldschaal veranderd. De onderlinge kapitalistische concurrentiestrijd is aanzienlijk toegenomen, een mondiale crisis vond plaats en alleen door miljardensteun van centrale bankiers aan bedrijven en staten blijft het kapitalistische systeem nog overeind.

Overal is sprake van pappen en nathouden. De angst voor revoltes en verzet bepaalt steeds meer het politieke optreden. Uitsmeren van de 'pijn' is de nieuwe pijn; de explosieve volkswoede moet worden getemperd. Het nieuwe klimaatakkoord is er een goed voorbeeld van. Het grootkapitaal moet bijspringen om opstanden en verzet te voorkomen. Talloze analyses over noodzakelijke veranderingen aan het kapitalistische systeem zien het licht. Maar niet alleen het marktkapitalisme, of casinokapitalisme ligt onder vuur. Het kapitalisme zelf staat ter discussie. Inderdaad het kapitalistische afbraakproces gaat niet gemakkelijk en snel, maar met horten en stoten en vreemde wendingen en zorgt voor veel verwarring. Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals robotisering kunnen het tij niet keren maar verergeren de mondiale tegenstellingen. Hoe dan ook wordt de druk op de portemonnee en positie van de werkende klasse alleen maar groter.

Ook de verwarring onder de bevolking is, mede door een constante stroom van legaal nepnieuws door de westerse media, groot en de ideologische tegenstellingen lijken, mede door deze propaganda, voorlopig niet makkelijk te overbruggen. De meerderheid van de arbeidersklasse gokt op kortetermijnzekerheden, zoals het pensioenakkoord kortgeleden aantoonde. Men gaat nu nog liever voor (parlementaire) veranderingen binnen het huidige systeem. In plaats van het kapitalistische systeem aan te wijzen als oorzaak van de ellende, worden poppetjes en partijen gewisseld, maar blijft de heersende klasse voorlopig door list, bedrog en aanpassing aan het roer. Maar het aantal stakingen neemt gestaag toe en de bereidheid door te staken ook en onderhuids neemt de verachting voor 'de elite' snel toe, zoals Werner Seppmann elders in de krant analyseerde.

De VS en hun marionetten zijn vast van plan hun mondiale hegemonie overeind te houden. Nu het Chinese staatssysteem effectiever blijkt dan het westerse en de kans op wijzigingen van de mondiale krachtsverhoudingen snel toeneemt wordt het gevecht tussen de maatschappelijke en politieke systemen harder en openlijker. Er is een mondiaal gevecht gaande over wie en op welke wijze de machtsstrijd kan worden gewonnen. Het kapitalisme verliest daarbij weliswaar op alle fronten, maar de kapitalistische kat in nood maakt steeds gevaarlijkere sprongen om het tij te keren. Onder aanvoering van neocons als Bolton wordt bijvoorbeeld getracht de Amerikaanse 'achtertuin' te zuiveren van politieke krachten die een andere of autonome koers (willen) varen, zoals Venezuela, Cuba, Nicaragua en andere staten die weerstand bieden aan de VS-dominantie. Er is inmiddels sprake van een economische oorlog met politieke, financiële en economische middelen. Een hete oorlog vindt hier en daar al plaats en de dreiging neemt toe, zoals tegen Iran. Met name de pogingen om Venezuela te destabiliseren en het gevaar van een militaire interventie vragen om beter georganiseerd en massaler verzet. 'Handen af van Venezuela', 'Stop de verscherping van de Helms-Burton wetgeving tegen Cuba'.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal diepte-analyses, zoals 'toen internationalisme er nog toe deed' (Zoltan Zigedy), 'hoe staat het met het klassenbewustzijn' (Werner Seppmann) en 'sociale gevolgen van de wereldorde vanuit Arabisch perspectief' (deel 2) (Alfadel Chalak).

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Herhaling van oproep Heberprot: https://youtube.be/16w_Qhii02Q,
  2. 25 jr onvoorwaardelijke liefde voor Cuba (1994-2019): compilatie films,
  3. Permanent oorlogscomplex VS (Gareth Porter), vertaling Frans Willems,
  4. Twee marxismes (Domenico Losurdo), vertaling Frans Willems,
  5. Analyse van SUCI (C) uit India (dl 1), vertaling Christiaan Caspers.

Manifest nr. 07/2019 - de eerste na de zomervakantie - verschijnt op donderdag 22 augustus 2019. De daaropvolgende, nummer 8 op 26 september.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019