Brief over Jeugdzorg

Aan het College van B&W van De Fryske Marren.

Lemmer, 25 maart 2017

Uit een gezamenlijke brief van jeugdhulporganisaties aan de Tweede Kamer blijkt ontevredenheid over de organisatie van de jeugdzorg in de gemeenten. O.a. Koepel- organisatie Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicapten Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra maken zich grote zorgen.

In januari 2017 berichtte ik u over het Nieuwsbericht Monitor Transitie Jeugdzorg en een onderzoek van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (voorheen Bureau Jeugdzorg), waaruit een aantal zeker niet te onderschatten gebreken bij de gemeenten bleek.

Uit uw beantwoording n.a.v. mijn aanhangende vragen zou moeten blijken dat uw College, wat de jeugdzorg betreft, zich nergens zorgen over maakt. De inhoud van de door mij genoemde brief van jeugdhulporganisaties aan de politiek zou ik zeer serieus nemen, mede ook vanwege meerdere berichten uit de gemeente welke de NCPN bereiken. Het zou wel heel erg fraai zijn als de gemeente De Fryske Marren, als het over jeugdzorg gaat, brandschoon is.

Hoogachtend,

R. Visser (NCPN)