Kandidatenlijst NCPN De Fryske Marren

1 Rinze Visser, Lemmer
2 Sake Barelds, Lemmer
3 Marianne Weber, Ouwsterhaule
4 Tilly van Drie, Lemmer
5 Hilly van der Werf, Echtenerbrug
6 Angela Riedstra-Olsen, Lemmer
7 Lenie Visser-Wheda, Lemmer
8 Corne Jousma, Joure
9 Bauke Visser, Lemmer
10 Anke Brilleman, Lemmer
11 Lies Bootsma, Sint Nicolaasga
12 Marten Visser, Lemmer

De NCPN zal, zoals dat ook de afgelopen vier jaar is gebeurd, blijven optreden voor sociale rechtvaardigheid, tegen onrecht, voor verbetering van de communicatie van het gemeentebestuur naar de inwoners, voor openheid en tegen geheimzinnigheid. De gekozen volksvertegenwoordiging – de gemeenteraad – moet over voldoende informatie kunnen beschikken, om B&W te kunnen controleren. Kwetsbare inwoners moeten beschermd en met respect behandeld worden. Nooit opgeven! Altijd doorgaan!