PLEIN

Beste mensen van de griffie, wilt u het volgende bericht aan ‘allen’ doen toekomen? Bij voorbaat mijn dank.

Met belangstelling volg ik de meningen over de naamsverandering van het
BK-plein in Lemmer. Mijn partij de NCPN en ik zouden redenen genoeg gehad hebben om als eersten en dan ook nog luidruchtig te verlangen dat de naam ‘Burgemeester Krijgerplein’ van de muur gehaald wordt. Deze burgemeester was een felle antI-communist en liet dat zowel tijdens als na de oorlog goed merken. Over zijn handel en wandel in de oorlog is al genoeg bekend. Destijds, toen het geven van de naam van de burgemeester aan het plein in de gemeenteraad aan de orde was, werd deze burgemeester hemelhoog geprezen, zoveel was wel uit de notulen op te maken. Het was de communist Anne Visser, enige tijd later ook mijn partijgenoot, die als enige, op een waardige wijze en gemotiveerd, tegen stemde. Tegen de tegenstanders van naamsverandering en twijfelaars zou ik willen zeggen: deze burgemeester was niet van ‘onbesproken gedrag’. Met zo’n kwalificatie zou men bij een sollicitatie voor burgemeester niet eens door de selectie komen. Het college van B&W voelt niet voor naamsverandering en zit nu, vanwege de petitie en het terechte tumult hierover in een wat moeilijke positie. Het was de gemeenteraad van Lemsterland die destijds besliste, in deze gemeente was het altijd de gemeenteraad die over straatnamen ging. Laten we daarom in dit geval ook de gemeenteraad het laatste woord geven.

Rinze Visser (NCPN)