VERHOGING MINIMUMLOON NODIG!

Op een van de laatste gemeenteraadsvergaderingen in De Fryske Marren heeft de NCPN, samen met de Partij van de Arbeid, Christen Unie, Burger Partij en GroenLinks, een motie ingediend over de noodzaak van verhoging van het minimumloon. Landelijk is er een beweging bezig te ijveren voor verhoging van het minimum-uurloon tot €14.-.Dit en dat er tijdens de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen meerdere politieke partijen zich voor een verhoging van het minimumloon uitspraken was voor deze partijen aanleiding hierover een uitspraak van de gemeenteraad te vragen.

Nogal wat werkende mensen werken voor het minimumloon, in elk geval voor het minimum-uurloon. Velen hebben zelfs onvoldoende uren om tot aan het minimumloon te komen. Veelal gaat het ook om beroepen die, zo is gebleken, tijdens  de corona-crisis van groot belang zijn. Een laag minimumloon zorgt er ook voor dat het aantal werkende armen toeneemt. Een te laag minimumloon is ook een van de oorzaken waardoor menden in de schulden kunnen raken. Zo wijzen de overwegingen van  de motie ook op de aankomende verruiming van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, die gemeenten meer bevoegdheden zal geven, met de nadruk op preventie.

De motie roept op verhoging van het minimumloon zo spoedig mogelijk op de agenda van de Tweede Kamer te zetten en is verzonden naar de informateur/formateur en de fracties van de Tweede en Eerste Kamer. En in afschrift naar  de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) en de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG). DE motie werd met zeventien stemmen voor en dertien tegen aangenomen.