HET HUIS UIT, MAAR WAAR NAARTOE?

Enige jaren geleden heeft de toenmalige woningstichting, in nauwe samenwerking met de gemeente een  sloop/nieuwbouw-project gestart In een deel van een woonwijk in Lemmer. De eerste fase ervan is inmiddels voltooid. De tweede fase zal met de start van sloop van 47 sociale huurwoningen eind dit jaar ingaan. Vrijwel alle bewoners zijn vanaf het besluit zo’n twee-en-eenhalf jaar geleden elders in vervangende woonruimte ondergebracht. De woningstichting heeft de door verhuizing vrijgekomen woningen tot aan de sloop verhuurd aan woningzoekenden. Zij heeft deze verhuur, om verantwoordelijkheden te ontlopen, aan een organisatie uitbesteed. Gezien het schromelijk tekort aan sociale huurwoningen was de animo voor die tijdelijke verhuur groot. Het overgrote deel van de te slopen woningen is nu verhuurd.

De bewoners hebben nu de aanzegging gekregen de woning per 1 oktober aanstaande te moeten hebben verlaten.  In het deel van de gemeente waar Lemmer in ligt, is de wachttijd voor een sociale huurwoning zo’n vier jaar. Vervangende woonruimte voor al die mensen zal dan ook een groot probleem worden. Huurwoningen op de particuliere markt, daar betaalt men, voorzover die voorradig zijn, een vermogen per maand voor.

De NCPN-fractie in de gemeenteraad heeft zich met deze kwestie tot B&W van de gemeente gewend. Waar moeten deze huurders straks naartoe, dat is de alles overheersende vraag! De communisten beroepen zich op de mede-verantwoordelijkheid van de gemeente en willen dat B&W deze kwestie zo spoedig mogelijk met de woningstichting bespreken. Als er op korte termijn geen oplossing mogelijk blijkt te zijn, dan moet de sloop van de woningen maar tot nader order uitgesteld worden, vindt de NCPN.