ENERGIETOESLAG

Voorzover bekend moet de energietoeslag voor lage inkomens voor 1 oktober aanstaande bij de gemeente worden aangevraagd. Laat die mogelijkheid niet voorbijgaan, want de kosten voor energie rijzen de pan uit! De aanvragen moeten online worden ingediend. Voor mensen die daar moeite mee hebben of niet over een computer beschikken is er ook de mogelijkheid de toeslag middels een papieren formulier aan te vragen. Verkrijgbaar bij het servicepunt van de gemeente. Voor mensen in Lemmer en omstreken is dat het servicepunt aan de Vissersburen. De toeslag is €1.300.-

 

Wie niet meer inkomen dan 120% van de bijstandsnorm per maand heeft komt in aanmerking. Voor alleenstaande is dat €1.244,54 per maand; Voor echtparen en daarmee gelijkgestemden €1.777.92. Voor AOW-gerechtigden gelden andere normen: alleenstaanden €1.382,89; echtparen en daarmee gelijkgestemden €1.872,49.

 

De toeslag was eerst €800.—. Later heeft de regering deze met €500.- verhoogd tot €1.300,-. Inwoners die eerst €800.- hebben ontvangen krijgen uiterlijk 27 oktober nog €500.- automatisch op hun rekening gestort. Voor de mensen die voor de toeslag in aanmerking komen: stel het niet uit en vraag hem aan. Het blijft niet warm, want over enige tijd moet de kachel weer branden.

 

NCPN-afdeling De Fryske Marren.