Persbericht: Tolheffing Westerscheldetunnel en veerdienst Breskens-Vlissingen afschaffen

Gedurende vele tientallen jaren betalen de Zeeuwse bevolking en het regionale bedrijfsleven veel geld vanwege de tolheffing. De tolheffing heeft daardoor ook een negatieve invloed op het leven in onze regio, denk aan woon-werkverkeer, het volgen van studies, bereikbaarheid van instellingen overheid en gezondheidszorg, sport- en cultuuractiviteiten en vrijetijdsbesteding. Het 'eilanddenken' in onze toch al kleine provincie wordt er mede door in stand gehouden. Op de vier tolvrije zaterdagen, die we tegenwoordig hebben, is er een veel drukker verkeer dan gewoonlijk door de tunnel. De behoefte om "de overkant" te bezoeken is er dus duidelijk.

Het Zeeuwse bedrijfsleven, vooral het midden- en kleinbedrijf en de transportsector staan door de tolheffing voor zwaardere lasten dan elders. De mobiliteit van klanten, kopers, deelnemers, bezoekers, etc. wordt er ongunstig door beïnvloed. Voor het deel van de provincie boven de Westerschelde is de tolheffing ook een belemmerende factor voor de oriëntering op ons natuurlijke achterland België en vice versa.

Bovendien is voor Zeeuws Vlamingen de Westerscheldetunnel de enige directe verbindingsweg met de rest van ons land. Ook om een NS-station te bereiken vanuit Zeeuws Vlaanderen moet eerst tol betaald worden.

De discussie die momenteel in de Provinciale Staten van Zeeland wordt gevoerd draagt niet bij aan een oplossing voor dit 'Zeeuwse probleem'. Er wordt over marginale zaken gesproken, zoals het al of niet uitbreiden van tolvrije zaterdagen of de hoogte van het toltarief.

De NCPN vindt dat er stelling genomen moet worden tegen de onrechtvaardige (zelfs onrechtmatige) achterstelling t.o.v. alle andere Nederlanders. Ook de Zeeuwen moeten zich tolvrij in hun regio kunnen bewegen en moeten daarvoor niet wachten tot het jaar 2033. De overheid moet de volledige financiering van de nog resterende investerings- en onderhoudskosten voor haar rekening nemen.

Van alle maatregelen die de verschillende overheden aan het bedenken zijn om onze 'krimpregio' te stimuleren, zal het afschaffen van de tolheffing voor de tunnel en veerboot de meest doeltreffende maatregel zijn. We vinden dat er, tot de afschaffing van het tolgeld is gerealiseerd is, vrijstelling van tolheffing voor de openbaar vervoerbussen moet komen, met verlaging van de ritprijs voor buspassagiers en dat alle werknemers die in het woon-werkverkeer tolkosten zelf betalen, door hun werkgevers daarvoor moeten worden gecompenseerd.

Een Zeeland zonder tolheffing geeft onze regio gelijkwaardige kansen t.o.v. andere dunbevolkte regio's, en bespaart veel Zeeuwen geld.

Afdeling Zeeland van de NCPN, november 2013.
Contact:
halinoro@zeelandnet.nl
ardengop@hotmail.com

N.B. Het huidige standaardtarief enkele reis door tunnel:
personenauto 5,00 euro
autobus18,20 euro
grote vrachtwagen25,00 euro

In Zeeuws Vlaanderen (beneden de Westerschelde) wonen ongeveer 107.000 mensen.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019