Verkiezingspamflet

NCPNlijst7OOK U KUNT NU NCPN STEMMEN!

Per 1 januari 2014 zijn de gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân opgeheven en gefuseerd tot een nieuwe gemeente. De NCPN die van de drie gemeenten alleen in de gemeenteraad van Lemsterland vertegenwoordigd was, zal zich in de nieuwe gemeenteraad op dezelfde wijze inzetten voor de bevolking als dat in en buiten de gemeenteraad van Lemsterland het geval was. In Lemsterland is de NCPN sinds jaar en dag hét sociale gezicht in de gemeenteraad, waar het college van B&W als ook de andere politieke partijen terdege rekening mee moeten houden Ook in de nieuwe gemeenteraad zal dat zo moeten zijn!

De a-sociale hervormingsplannen in een periode van crisis dreigen nog grotere aanslagen op de sociale voorzieningen en rechten tot gevolg te hebben. Veel daarvan laat men door de gemeenten uitvoeren. Ook door de nieuwe gemeente! Daarom moeten er in de nieuwe gemeenteraad echte volksvertegenwoordigers zitting hebben met sociaal gevoel en verstand van en inzicht in sociale zaken, zoals zorg voor ouderen, zieken en gehandicapten, sociale werkvoorziening, bijstandsvoorzieningen en armoedebestrijding. Volksvertegenwoordigers die de mensen te hulp komen als dat nodig is. U hebt nu ook de kans om NCPN te stemmen! Lijst 7, RINZE VISSER!

Terug knokken!

Alles waar zeer vele jaren voor gevochten is wil men afbreken. Beschermende wetten en regelingen tegen uitbuiting, ontslagbescherming, collectieve gezondheidszorg en nog veel meer wil men afschaffen. Subsidies aan voor een sociale en verdraagzame samenleving nuttige verenigingen en instellingen, zijn de politiek een doorn in het oog. Zo ook de collectieve zorg voor  ouderen en zieken. Men verschuilt zich achter de crisis en Europa. Maar het is hún crisis en het is hún Europa! Maar al vele jaren voor de crisis was men dit alles al van plan, maar ze zien nu hun kans schoon. De NCPN is altijd al actief onder de mensen en treedt ook in hun belang in de gemeenteraad op. De NCPN stelt alles zonder omwegen aan de kaak en probeert te redden wat er te redden valt.

Zonder NCPN kunnen ze hun gang gaan!