Verkiezingspamflet: Lemsterland

NCPNlijst7Per 1 januari 2014 zijn de gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân opgeheven en gefuseerd tot een nieuwe gemeente. De NCPN die van de drie gemeenten alleen in de gemeenteraad van Lemsterland vertegenwoordigd was, zal zich in de nieuwe gemeenteraad op dezelfde wijze inzetten voor de bevolking als dat in en buiten de gemeenteraad van Lemsterland het geval was. In Lemsterland is de NCPN sinds jaar en dag hét sociale gezicht in de gemeenteraad, waar het college van B&W als ook de andere politieke partijen terdege rekening mee moeten houden Ook in de nieuwe gemeenteraad zal dat zo moeten zijn!

Terug knokken!

Alles waar zeer vele jaren voor gevochten is wil men afbreken. Beschermende wetten en regelingen tegen uitbuiting, ontslagbescherming, collectieve gezondheidszorg en nog veel meer wil men afschaffen. Subsidies aan voor een sociale en verdraagzame samenleving nuttige verenigingen en instellingen, zijn de politiek een doorn in het oog. Zo ook de collectieve zorg voor  ouderen en zieken. Men verschuilt zich achter de crisis en Europa. Maar het is hún crisis en het is hún Europa! Maar al vele jaren voor de crisis was men dit alles al van plan, maar ze zien nu hun kans schoon. De NCPN is altijd al actief onder de mensen en treedt ook in hun belang in de gemeenteraad op. De NCPN stelt alles zonder omwegen aan de kaak en probeert te redden wat er te redden valt. Zonder NCPN kunnen ze hun gang gaan!

HOUDT DE DORPEN LEEFBAAR!

Hoe groter en uitgestrekter een gemeente des te groter de kans dat het belang van de kleinere plaatsen  ondersneeuwt en alle aandacht naar de hoofdplaats en de voormalige hoofdplaatsen gaat. Daarom geen luxe prestigeobjecten in de grote plaatsen ten koste van de leefbaarheid in de andere dorpen. Dit gevaar is des te groter nu bezuinigingen bij de meeste partijen, onder de dekmantel van zelfredzaamheid, op de agenda staan. Ook toekomstige krimp van de bevolking is aanleiding om voorzieningen in de dorpen af te stoten. Er is al enige tijd een beïnvloedingscampagne bezig om de mensen te laten geloven dat voorzieningen zoals o.a. scholen niet zo belangrijk voor de leefbaarheid zijn, maar dat saamhorigheid het belangrijkste is. Niets ten nadele van het bevorderen van saamhorigheid, maar dat maakt voorzieningen niet minder belangrijk. Het waren nu juist saamhorigheid en gemeenschapszin in de kleine gemeenschappen die ervoor zorgden dat voorzieningen tot stand kwamen en behouden konden blijven. Mensen in de dorpen: verdedigt uw voorzieningen! Want er staat de komende tijd heel veel op het spel! De NCPN zal dan achter u staan!