Vragen aan B&W zwembad Lemmer

Aan het College van B&W van De Friese Meren.

Lemmer, 27 november 2014.

Zopas is ons bekend geworden dat de eigenaar van het strandcomplex in Lemmer, G.J. Mondeel Recreatie BV, het faillissement van inpandige zwembad Nij Súdersee heeft aangevraagd. Buiten het feit dat de NCPN-fractie in de voormalige gemeenteraad van Lemsterland zich tegen de privatisering van het gemeentelijk zwembad en over over de eventuele gevolgen daarvan heeft uitgesproken, willen wij u het volgende vragen:

1. Nu blijkt dat de moeilijke situatie  met betrekking tot het zwembad al in mei 2013 bij de toenmalige colleges bekend was, waarom zijn de drie gemeenteraden en zeker die van Lemsterland niet van de problemen op de hoogte gebracht?

2. Wat zullen bij een faillissement de gevolgen zijn voor het zwemonderwijs (inclusief het schoolzwemmen), voor het verenigingszwemmen en het individueel vrij zwemmen, voor de Reddingsbrigade Lemmer en voor het geheel van sport- en lichaamsbewegingsmogelijkheden in  de gemeente?

3. Wat zal de invloed van uw College zijn bij een eventueel uitspreken van het faillissement van het zwembad Nij Súdersee kunnen zijn ten einde deze zwem/sportmogelijkheid voor Lemmer en de gemeente te kunnen behouden?

Hoogachtend,
R. Visser (NCPN)

Met de vraag deze vragen op de komende commissievergadering te willen behandelen?