De sloperij

De politiek is de samenleving flink aan het verbouwen. Niet alleen in de zorg voor ouderen, zieken en invaliden, ook op andere terreinen laten regering, parlement en hun uitvoerders in de gemeenten zich niet onbetuigd. Wat te zeggen van het woningbeleid? Mooie woorden genoeg. Nog maar pas geleden heeft de gemeenteraad van De Friese Meren, op initiatief van de NCPN, met overgrote meerderheid een motie aangenomen waarin regering en parlement worden opgeroepen voor meer en betaalbare huurwoningen te zorgen. Maar wat betekenen woorden als er in de praktijk de plannen worden gesmeed om voor mensen met lage inkomens nog betaalbare huurwoningen te slopen, om plaats te kunnen maken voor minder en luxere, dus veel duurdere woningen? Zo lopen ook de 36 (senioren)woningen in de Jol, Botter en Schokker in de wijk Lemstervaart gevaar om tegen de vlakte te gaan. Ook denkt men aan sloop van woningen in de Zuiderzeestraat, Pampusstraat, Parkstraat en Urkerstraat.

Vaak zijn de argumenten voor sloop dar de woningen verouderd zijn, niet meer van deze tijd zijn, terwijl de meeste huurders er met genoegen wonen. Maar daar kan tegenover worden gesteld dat veel inkomens qua hoogte verouderd en niet meer van deze tijd zijn…  Niet iedereen is hoog opgeleid met een hoog inkomen, met een behoefte aan meer luxe. Iedereen hoort recht te hebben op goede en betaalbare huisvesting, ongeacht de hoogte van het inkomen. In tijden waarin de koopkracht van velen achteruit holt is het kunnen betalen van de huur een eerste vereiste. Daarom: geen goede en betaalbare huurwoningen slopen! Geen rigoreuze verkoop van huurwoningen! Gezien de vraag naar betaalbare huurwoningen moet het huurwoningbestand niet lager maar hoger worden!

Rinze Visser,
namens de afdeling NCPN-Lemmer/DFM.