NCPN wil het College van B&W van De Friese Meren interpelleren over gang van zaken zwembad strandpaviljoen Lemmer

De NCPN in De Friese Meren heeft een verzoek ingediend tot het houden van een interpellatie tijdens de raadsvergadering van 28 januari a.s. Het ondervragen van het College van B&W zal gaan over de ontwikkelingen rond het zwembad. De Gemeente geeft jaarlijks een groot bedrag – nu bijna €300.000.- – aan de eigenaar van het strandcomplex, welk bedrag bedoeld is voor het maatschappelijk functioneren van het zwembad, opdat groeps- en verenigingszwemmen, schoolzwemmen, zwemlessen, de Reddingsbrigade Lemmer etc. er voor enigszins sociaal aanvaardbare tarieven terecht kunnen.

Dat maatschappelijk functioneren loopt gevaar, omdat er sterke aanwijzingen zijn dat het gemeenschapsgeld niet gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is, zo vindt de NCPN. Over de besteding van dit geld wordt geen verantwoording afgelegd. Eerder al hadden de NCPN en later ook raadsleden van PvdA en NPP hierover schriftelijke vragen gesteld, waar onbevredigde antwoorden van het College van B&W op kwamen. De NCPN vindt dat het niet zo kan zijn dat kleine organisaties voor een paar honderd euro’s formulieren met in het subsidiejaar geplande activiteiten in moeten vullen en dat een subsidie-ontvanger van bijna €300.000. per jaar geen verantwoording hoeft af te leggen.

Lemmer, 23 januari 2015.

Rinze Visser,

gemeenteraadslid NCPN De Friese Meren.

Kof 8, 8531 AT Lemmer. Tel. 0514 562563