Persbericht

De NCPN-vertegenwoordiging in de gemeenteraad van De Friese Meren hield op 28 januari j.l. een interpellatie over de gang van zaken bij het zwembad in Lemmer en de verantwoordelijkheid van de Gemeente hierin. Op de door de NCPN gestelde vragen kwamen teleurstellende antwoorden. B&W wezen weer eens alle verantwoordelijkheid van de hand en herhaalden dat de Gemeente hier niets kan doen. Het College zegde slechts toe dat bij het jaarlijkse gesprek met de eigenaar van het zwembad de door de NCPN aangekaarte buitensporige tariefverhogingen te bespreken en van dat gesprek een verslag naar de Gemeenteraad te sturen.

B&W waren niet bereid op het NCPN-verzoek in te gaan om, met het oog op het contract, de gang van zaken met het gebruik van gemeenschapsgeld te onderzoeken. De NCPN diende daarop een motie in waarin de Gemeenteraad gevraagd wordt dit verzoek te ondersteunen. Over deze motie zal op 18 februari gestemd worden. Het is voor de bevolking en zeker voor de gebruikers van het zwembad van belang om te weten hoe de verhoudingen in de door hen gekozen volksvertegenwoordiging liggen.

Hoe de stemming op 18 februari ook uitvalt, de NCPN zal het er niet bij laten zitten. Het is te krankzinnig voor woorden dat gemeenschapsgeld – een ‘tegemoetkoming in de vorm van een subsidie’, zegt de wethouder – niet gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is: het maatschappelijk gebruik van het zwembad, in het algemeen belang! Sociaal aanvaardbare, betaalbare tarieven zijn daar een wezenlijk onderdeel van. Het kan niet zo zijn dat op oneigenlijke wijze het zwembad, dat voor een ieder toegankelijk hoort te zijn, omgetoverd wordt tot een luxe aangelegenheid met luxe prijzen. Dat is niet de bedoeling van de gemeente Lemsterland geweest!

NCPN-afdeling Lemmer/DFM

Polderdijk 36, Lemmer.