OPROEP AAN B&W – JEUGDZORG DFM

Alweer schrijft de landelijke en regionale pers over de problemen bij de uitvoering van de jeugdzorg in de gemeenten. Vanaf 2015 zijn de gemeenten hiervoor verantwoordelijk, gepaard gaande met fikse financiële kortingen door het Rijk. Een volgende korting is alweer in het vooruitzicht gesteld. Eerder al zijn er na onderzoeken alarmerende berichten over de uitvoering van de Jeugdwet door de gemeenten geweest. Naar aanleiding daarvan heeft het NCPN-gemeenteraadslid Rinze Visser al in januari en maart van dit jaar B en W daarmee geconfronteerd en gevraagd naar de stand van zaken in De Fryske Marren. Met als resultaat niets zeggende antwoorden. In juli diende de NCPN, samen met de CU, een motie in waarin B en W werden opgeroepen om in november met een verantwoording te komen over het beleid tot nu toe, betreffende de uitvoering van de Jeugdwet. Een meerderheid van de gemeenteraad vond dit niet nodig.

De resultaten van het recent gehouden onderzoek liegen er niet om. Zo lezen we in de pers over groeiende wachtlijsten, gebrekkige organisatie bij gemeenten, verhoogde werkdruk en dat geld, oorzaak rijksbezuinigingen, belangrijker is dan de kinderen, enzovoort. Het NCPN-gemeenteraadslid heeft zich nu opnieuw tot B en W gewend met een schrijven waarin vermeld dat wat in de pers genoemd wordt ook, door meldingen, bij de NCPN bekend is. Hij roept het College op om op zeer korte termijn verantwoording over het gevoerde beleid jeugdzorg aan de gemeenteraad en daarmee dus ook aan de bevolking af te leggen. Het zou een groot wonder zijn als, terwijl zeer veel gemeenten problemen hebben, het in onze gemeente allemaal prima loopt. Colleges van B en W horen open te zijn naar de volksvertegenwoordiging. Wil men dat niet, dan heeft men kennelijk wat te verbergen.

NCPN-afdeling Lemmer De Fryske Marren.