ONVEILIGE BRUG

De NCPN vindt dat B&W van De Fryske Marren terecht teleurgesteld gereageerd heeft op het niet aanbrengen van fietspaden op de brug bij de Bumasluis door de Provincie Flevoland. Eerder had het NCPN-raadslid al vragen gesteld naar aanleiding van het af en aanrijden van de vrachtwagens van Wolter Koops en de daarmee gepaard gaande overlast en onveiligheid op deze brug en omgeving. Zo’n smalle brug met zoveel zwaar verkeer en fietsende schoolgaande kinderen kan gewoon niet. Verbreding van de brug met fietsgedeelten was in verband met de komende werkzaamheden mogelijk geweest. De NCPN gaat er vanuit dat B&W in hun contacten met Provincie Flevoland daarvoor zijn best heeft gedaan en deelt zijn teleurstelling.