NCPN NEEMT GEEN GENOEGEN MET BIJROL

“De nieuwe gemeente De Fryske Marren bestaat vier jaar. Dus ook de huidige gemeenteraad. De NCPN maakt deel uit van die gemeenteraad. Met één zetel, met een aantal stemmen dat bijna twee zetels op had kunnen leveren. De NCPN heeft zich vier jaar lang ingezet langs de lijn van haar verkiezingsprogramma en haar gevoerde leuzen – sociale rechtvaardigheid; vóór de mensen – en is daar nooit vanaf geweken. Voor de NCPN zijn woorden geen dode letters, maar levende symbolen waarvan de kracht ontleend wordt zich te blijven inspannen om naar vermogen de bevolking te dienen. Mensen die het moeilijk hebben, soms óók door gemeentelijke ingrepen en beslissingen, hebben steun en hulp nodig. Ook als dat B&W en andere politieke partijen dan niet zo goed uitkomt. Geen in een gedragscode opgenomen artikelen kunnen dat verhinderen.

De NCPN zal de zaken bij hun naam blijven noemen, er niet omheen draaien, zeggen waar het op staat en het daar niet bij laten. De NCPN zal zich in de gemeenteraad niet laten isoleren en zal zo mogelijk en nodig met raadsleden van andere partijen op onderdelen samenwerken als de NCPN dat in het belang van de bevolking acht. De NCPN zal in de volksvertegenwoordiging – de gemeenteraad – geen genoegen nemen met een bijrol. Daar zijn de problemen vaak te ernstig voor.

Alle mensen worden gelijk gehandeld! Beschaafde mensen discrimineren niet!”

(Uit de inleiding tot het NCPN-verkiezingsprogramma)

Valt het u ook op dat meerdere partijen de laatste tijd heel erg actief geworden zijn en en zich op problemen storten waar sommige inwoners en groepen inwoners mee zitten? Beter laat dan nooit. Maar ook: kikkers die uit de winterslaap komen kwaken het hardst… (Rinze Visser)