Vragen aan het College van B&W van De Fryske Marren

Aan het College van B&W van De Fryske Marren.

 

Aldegea, De Lemmer, 25  maart 2019.

 

Tijdens het aan de raadsvergadering van 21 november 2018 voorafgaand vragen-halfuurtje is naar voren gebracht dat door de gemeente het strand van Lemmer werd schoongemaakt, terwijl dit volgens afspraak door de eigenaar van het strandcomplex (paviljoen annex zwembad) moet worden gedaan.

In de media werd tevens aandacht besteed aan een in een voorlopig bezuinigingspakket opgenomen punt, betreffende het niet meer hoeven betalen voor dit schoonhouden omdat voortaan de gemeente dit weer zelf gaat doen. Tevens kwam in het nieuws dat reeds betaalde gelden voor het niet schoonmaken van het strand niet teruggevorderd zullen worden.

Het voorgaande brengt ons tot de volgende vragen:

1) De toezegging, één en ander uit te zoeken, is gedaan, maar heeft (nog) niet geleid tot een terugkoppeling. Wat is hiervan de reden en wanneer kunnen we deze tegemoet zien?

(2)   Bent u met ons van mening dat het niet meer aan de eigenaar van het strandcomplex hoeven te betalen als de gemeente zelf die werkzaamheden verricht, dit geen bezuiniging oplevert?

3) Niet terug vorderen van geld waarvoor geen werkzaamheden zijn verricht  is geen reële optie ook al omdat dit tot grote verontwaardiging zal gaan leiden. Bent u daarom met ons van mening dat de betaalde bedragen voor niet verrichte werkzaamheden terug gevorderd moeten worden?

(4).  Kunt u aangeven over welke periode de eigenaar van het strandcomplex de afspraak over het schoonmaken van het strand niet is nagekomen?

(5).   Wilt u een exacte omschrijving geven van de in de contractuele overeenkomst tussen De Fryske Marren (voorheen Lemsterland) en de betreffende rechtspersoon opgenomen afspraken en betalingen, niet zijnde de gemeentelijke jaarlijkse bijdrage voor het zwembadgedeelte?

 

Hoogachtend,

 

  1. Volbeda (FNP)
  2. Barelds (NCPN)