NCPN ZET PARKEERPROBLEMEN OP DE AGENDA

In het centrum van Lemmer wordt een supermarkt met ondergrondse parkeergarage gebouwd. Al veel jaren geleden was daartoe besloten. Het terrein werd zolang als parkeerterrein gebruikt, zodat er nu problemen zijn ontstaan bij omwonenden, omdat ook bezoekers van het centrum hun auto noodgedwongen ook parkeren bij omwonenden voor de deur. Wat veel overlast veroorzaakt, zoals met het doen van boodschappen. Vooral ook mensen die moeilijk kunnen lopen ervaren dit als een overlast. En dat zeker omdat de bouw van de supermarkt nog wel twee jaar in beslag neemt. De NCPN heeft de correspondentie van de omwonenden en de resultaten van een handtekeningenactie op de agenda van de gemeenteraad laren zetten.

Onlangs vond er, ter voorbereiding op de raadsvergadering een digitale bijeenkomst plaats waar een vijftal insprekers uit de omgeving van de bouwplaats van hun ongenoegen lieten blijken. De slechte communicatie van de kant van de gemeente richting riep veel onbehagen op. Het eerste bericht naar de gemeente was van begin september vorig jaar. Ook na veel aandringen werd daar niet op gereageerd. Beloften werden niet nagekomen. Op een brief van omwonenden van begin december werd niet gereageerd. Kortom, de insprekers waren zeer slecht te spreken over hoe men op het gemeentehuis met de inwoners omgaat.

De insprekers verlangden van de gemeente dat, zolang de bouw van supermarkt en parkeergarage duurt, in de directe omgeving zodanige maatregelen te nemen dat alleen aanwonenden van de parkeergelegenheden gebruik mogen maken. Eind deze maand wordt de situatie in de gemeenteraad besproken. De NCPN-gemeenteraadsfractie heeft goed naar de insprekers geluisterd en bereidt zich als zodanig op de vergadering voor.