OPTREDEN BEVOLKING LEIDT TOT RESULTAAT

De vanwege de bouw van een supermarkt annex parkeergarage ontstane parkeerproblemen bij omwonenden van deze bouwplaats zijn in de gemeenteraad van De Fryske Marren besproken. Dit was al eerder door de NCPN op de agenda gezet. Door genoemde bouw gaat er, zeker voor meer dan twee jaar, heel wat parkeerruimte verloren. Daardoor zoeken bezoekers van het centrum van Lemmer een plaats voor hun auto in de directe omgeving en vinden omwonenden hun parkeerruimte voor de deur bezet. In het komende toeristenseizoen zal dat steeds vaker voorkomen. Vooral oudere en lichamelijk beperkte mensen hebben er last van als zij een plekje moeten zoeken en als zij die vinden dit zeer ver van hun woning is. Nadat meerdere brieven en andere berichten naar de Gemeente niet hielpen, is er een handtekeningenactie georganiseerd.

Door dit als punt op de agenda te zetten konden al eerder gedupeerden de gemeenteraadsleden toespreken. Ook de als zeer slecht ervaren communicatie met de gemeentelijke instanties werd een punt van aandacht. Toen het als agendapunt ook in de gemeenteraad aan de orde kwam, had de NCPN een motie klaar waarmee de gemeenteraad een oplossing voor de omwonenden zou kunnen afdwingen. Kort daarvoor kwamen B%W met een raadsmemo waarin gemeld dat B&W een aantal maatregelen willen doorvoeren om het bedoelde gebied te ontlasten en ook op korte termijn met de aanwonenden in gesprek willen over oplossingen zoals die al eerder door de omwonenden waren aangedragen. Omdat de aangekondigde NCPN -motie ook daarover ging, werd deze niet ingediend.

Om de slechte communicatie van de gemeente met de inwoners, wat door velen als een algemeen probleem wordt ervaren, diende de NCPN, met steun van de VVD, een motie in om deze kwestie in een van de volgende raadsvergaderingen te bespreken. Deze motie werd door de gemeenteraad in meerderheid aangenomen. Uit het voorgaande mag blijken dat optreden van de bevolking kan lonen. Dat een achterover leunende en onverschillige overheid door optreden van en in directe confrontatie met bewoners tot actie kan worden gedwongen.