WAARSCHUWING

Onlangs werd bekendgemaakt dat De Fryske Marren inwoners oproept hun favoriete groene plek door te geven. Dit in het kader van het ontwikkelen van een nieuwe gemeentelijke visie op groen. Het ligt nog goed in ons geheugen dat er met meerderheid van stemmen ook tot een gemeentelijke visie werd besloten. Dit beleidsstuk kreeg de titel: “Een andere kijk op groen”. En… onderdeel van een bezuinigingsoperatie! Duizenden bomen moesten het ontgelden, evenals struiken en bloemrijke plantsoenen. Dat hebben we geweten. Nog steeds is men met de uitvoering ervan bezig. Protesten van inwoners, die waren er. Maar daar trok men zich niet zoveel van aan.

“Wat is uw favoriete groenplek”, zo kunnen we lezen. Gezien de ervaring met het huidige groenbeleid met zijn bijltjesdagen in de openbare ruimte, gaan wij zeker niet te ver met een waarschuwing aan hen die voornemens zijn op deze gemeentelijke oproep te reageren. Want de door u doorgegeven favoriete groene plek zou zomaar in aanmerking kunnen komen voor een drastische ontgroening. Overdreven? Zeer zeker niet! Gedwongen door te lage rijksbudgetten, oplopende zorguitgaven – deels door niet-eerlijke zorgaanbieders – wordt naar nieuwe bezuinigingen gezocht. De nieuw te ontwikkelen groen-visie zal daarom zeker geen afstand nemen van het huidige beleid betekenen.

Indachtig alle bomen, struiken en plantsoenen die, ondanks alle protesten, al gesneuveld zijn Is waakzaamheid geboden en een waarschuwing op zijn plaats. Bezint eer gij uw favoriete groenplek aanwijst….! Gezien alle ervaring is het niet onmogelijk dat u met uw aanwijzing de beul – zaag, bijl, graafmachine -uitnodigt. Toegegeven, De Fryske Marren is niet de enige gemeente die, in tegenstelling tot de eigen mooie milieu-verhalen, rigoureus kapt en snoeit. Het gebeurt in het hele land. Maar wij hebben in de eerste plaats met onze eigen gemeente te maken. Natuurlijk bestaan er zieke bomen, maar denkend aan war er de afgelopen jaren gebeurd is, mag men zich gerust afvragen wie of wat er nu echt ziek is.

Rinze Visser en Sake Barelds,
Raadsleden NCPN.