MENSEN EN VLEERMUIZEN

Over nog maar een aantal dagen moeten bewoners van het oostelijk deel van de Zuiderzeestraat hun woning verlaten hebben en de woning leeg overdragen. Deze woningen zullen binnenkort in het kader van fase 2 van het project van Dynhús (voorheen Lyamer Wonen) gesloopt worden. Er is woningnood in Nederland, één van de rijkste landen ter wereld. De wachtlijst voor een sociale huurwoning in de plaats Lemmer is 5 jaar! Waar moeten deze mensen naar toe? De NCPN heeft uw college al weer enige tijd geleden op deze noodtoestand gewezen en ook uitstel van de sloop als tijdelijke oplossing genoemd. Uw college wees ons op de eigen verantwoordelijkheid van deze tijdelijke huurders. U noemde de Leegstandswet die deze noodsituatie voor de betreffende mensen zou legitimeren. Ook verkondigde u dat andere woningzoekers van uitstel van sloop de dupe zouden worden. Dit terwijl de betreffende bewoners al heel lang zonder resultaat naar vervangende woonruimte op zoek zijn.

Er waart een virus door De Fryske Marren. Het virus van onmenselijkheid. Uw reactie op onze brief met vragen doet mij sterk vermoeden dat ook u besmet bent. Dit virus bestrijden kan door uw invloed aan te wenden ten einde de sloop uit te stellen tot er voor de mensen vervangende woonruimte is. In een eerder stadium van het project is sloop en nieuwbouw een aantal maanden uitgesteld omdat huisvesting van een aantal vleermuizen gevaar liep. Voor de bescherming van dieren bestaan er terecht wetten. Maar u noemt wel de Leegstandswet die kennelijk goedkeurt dat mensen straks geen dak boven hun hoofd hebben of op niets ontziende huisjesmelkers aangewezen zijn. Er is een partij voor de dieren. Meerdere zelfs… Wie kiest er partij voor de mensen? Voor de mensen in de Zuiderzeestraat?!

U, B&W van De Fryske Marren, kunt die partij zijn! Een bij eenieder.bekende politicus vindt Nederland een ‘gaaf’ land. Stel uit die sloop, zeg ik. Laat De Fryske Marren nu eens een gave gemeente zijn!

Rinze Visser,
Fractievoorzitter NCPN.