SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan B&W van De Fryske Marren.

Lemmer/Joure, 17 oktober 2021.

In de gemeente is men druk bezig met het aanleggen van glasvezelkabel. Zo ook in het noordwestelijke gedeelte van Lemmer, met name ook in de Vogelbuurt. Er bereiken ons berichten dat de arbeiders die daar bezig zijn – veelal mensen van buitenlandse nationaliteit, onder andere Roemenen en Hongaren,  zeer lange dagen maken, tot ‘s avonds laat en dan na hun werk ook nog terug naar Leeuwarden moeten reizen. Werkdagen van 12 en zelfs 14 uur blijken daar normaal te zijn. Of ze daarbij ook nog financieel uitgebuit worden, dat weten wij niet, maar daar moet wel rekening mee worden gehouden. Als mensen in de avond door moeten werken, dan zal dat zeker ook overlast voor de bewoners met zich meebrengen. Dit brengt ons tot de volgende vragen:

(1) Buiten het feit dat dit op het grondgebied van onze gemeente plaatsvindt, vragen wij u wat de rol cq de verantwoordelijkheid hierbij van de Gemeente is?

(2) Er vanuit gaande dat de Gemeente toezicht houdt op de uitvoering van deze werkzaamheden, vragen wij hoe u denkt over de abnormale omstandigheden waaronder deze mensen moeten werken?

(3) In hoeverre heeft uw College bevoegdheden ten einde de geschetste omstandigheden verbeterd te krijgen?

Hoogachtend,

Rinze Visser (NCPN)
Gerard ten Boom (Burgerpartij DFM)