DE ONZICHTBARE SCHAFTKEET

Al weer heel wat weken geleden stelde de NCPN, samen met de Burgerpartij, in de gemeente De Fryske Marren schriftelijke vragen aan B&W. Het onderwerp van de vragen was dat in de gemeente buitenlandse arbeiders die in een woonwijk glasvezelkabel aanlegden, onder slechte omstandigheden hun werk moesten doen. Werkdagen van 10 uur en meer waren er aan de orde; soms zelfs van 14 uur. Bovendien was er niet een schaftgelegenheid op de werkplek, zodat de mensen hun brood, ook als het regende, buiten moesten opeten. Opdrachtgever van het werk was de KPN. Van Gelder was de aannemer. De hoofdaannemer, wel te verstaan. Want het werk was weer uitbesteed aan een onderaannemer.

Een buurtbewoonster en later ook andere, trok zich het lot van deze mensen aan en had de gemeenteraadsleden van de NCPN en ook van die andere raadsfractie ervan op de hoogte gesteld. Enige tijd later volgden de antwoorden van B&W op de  de schriftelijke vragen. Er was wel een schaftgelegenheid op het werk aanwezig, maar de arbeiders wilden er geen gebruik van maken en schaften liever buiten. Het was deze pertinente leugen die er toe leidde dat verzocht werd de vragen met de beantwoording op de agenda te zetten.  Immers, de beantwoording hield in dat B&W de leugen van de KPN en de hoofdaannemer gewoon over hadden genomen. Met name de NCPN bracht ter vergadering naar voren dat B&W de buurtbewoners en de vragenstellers niet serieus namen, maar wel de leugens van KPN en hoofdaannemer.

Aan de buurtbewoners was gezegd dat er wel een schaftkeet was en ook waar die stond. Die bleek 2,8 kilometer van het werk te staan. Het was die schaftkeet die later vanwege het aandringen, naar de werkplek is vervoerd.  Een groot deel van de andere partijen vonden dat dit soort zaken niet in de vergadering besproken hoorden te worden. Dat was hun manier om de leugenachtigheid en het totale onbegrip voor de arbeidsomstandigheden goed te kunnen keuren. Vernomen is dat in het hele land bij glasvezelaanleg veel van buitenlandse arbeidskrachten gebruik gemaakt wordt. En overal blijkt hoe er door de KPN en aannemers met deze mensen wordt omgegaan. Ook vermeld moet worden dat de media die ervan op de hoogte waren gesteld, het geen berichtje waard vonden. Voor hotemetoten, ook die leugens verkondigen, is altijd wel aandacht.