REGERING STUURT AAN OP MEER MARKTWERKING

Onlangs werd bekend dat de demissionaire regering een aantal wijzigingen van de Wet Markt en Overheid door wil voeren. Een voorstel is naar de Tweede Kamer gestuurd.Het is de regering kennelijk een doorn in het oog dat met name gemeenten voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties  door sportclubs en culturele instellingen geen marktconforme tarieven hanteren. De regering noemt dat valse concurrentie….In veel gemeenten zijn de afgelopen jaren door bezuinigingsrondes al forse tariefstijgingen doorgevoerd. Met name ook in de gemeente De Fryske Marren. Buiten dat er ook van sportclubs en culturele instellingen, in verband met de opgelegde ‘eigen kracht’ en ‘zelfredzaamheid’, maatschappelijke extra maatschappelijk activiteiten worden verwacht, zijn er gemeentelijke subsidies afgeschaft of sterk verlaagd en voor binnen-en buitensport zelfs een verdubbeling van de tarieven. Dit ondanks de felle reacties uit vooral de sport dat zij de contributie daardoor moeten verhogen met ledenverlies tot gevolg.

De NCPN-fractie in de gemeenteraad heeft zich hierover met schriftelijke vragen tot B&W gewend. Zij vragen B&W wat de mate van kostendekkendheid van de tarieven is, om als de wetswijzigingen door zouden gaan, inzichtelijk  te krijgen welke nadelige gevolgen dit voor de gebruikers zou hebben. De NCPN ziet het voornemen van de demissionaire regering ook als aanzet om voor gemeenten de keus voor afstoting – privatisering – van gemeentelijke sportaccommodaties gemakkelijker te maken.

De NCPN is van mening dat de tarieven voor sport en cultuur niet verder verhoogd mogen worden; reeds doorgevoerde tariefstijgingen moeten opnieuw bespreekbaar worden. Dit regeringsvoornemen zal de sport en cultuur in grote problemen brengen! Ondanks het feit dat er in ons land steeds grotere vraagtekens bij meer marktwerking en privatisering worden geplaatst, zet de regering in het belang van de winstmakers door. Protesten hiertegen mogen niet beperkt worden tot ingezonden stukjes en vragen aan de overheid. De NCPN roept allen op het verzet hiertegen voor te bereiden met als doel dat het voorstel tot wetswijzigingen Ingetrokken wordt! Sport en cultuur zijn in het algemeen belang!