NCPN, voor, tijdens en na de verkiezingen

NCPN, voor, tijdens en na de verkiezingen

De NCPN vindt dat er in de gemeenteraad van De Fryske Maren op belangrijke onderdelen een felle oppositie noodzakelijk is. Die belangrijke positie wil de NCPN – eventueel samen met anderen – op zich nemen. Tot die belangrijke onderdelen behoren zeker:

O.   Tegen bezuinigingen op de kwetsbaren.
O.    Voor versterking van de positie van de volksvertegenwoordiging.
O.    Druk uitoefenen op in de gemeenteraad zittende landelijke partijen om de
liberalisering van de woningmarkt – de belangrijkste oorzaak van de woningnood –
te stoppen.
O.   Voor een sterke verbetering van de gemeentelijke overheidscommunicatie met de
inwoners.
O.   Voor meer respect voor inwoners die van de gemeente afhankelijk zijn.
O.    Voor meer bomen en plantsoenen, tegen kappen en ontkleuring.
O.    Voor bescherming van sport en cultuur tegen bezuinigingen.
O.    Voor het afleggen van verantwoording over besteding van door de gemeente aan
particuliere bedrijven ter beschikking gesteld gemeenschapsgeld.
O.     Voor sociale rechtvaardigheid.

Er zal de komende tijd nog heel wat op de gemeente afkomen. De vele miljarden uit de staatskas die vanwege Corona extra zijn uitgekeerd, zullen zeker leiden tot maatregelen die nadelig zijn voor de gemeentelijke overheden en de inwoners. Zeker zullen die inwoners, die het nu toch al zwaar hebben, beschermd moeten worden. De NCPN kennende, zal dat in De Fryske Marren ook van de NCPN verwacht worden.

De huidige NCPN-raadsfractie heeft door de jaren heen een schat aan ervaring opgedaan. Ook zit in de fractie, evenals in de hele kandidatenlijst, een schat aan sociale bewogenheid. Speculeren op een aantal te behalen zetels lijkt ons niet zinnig. De inwoners die naar de stembus gaan, moeten de NCPN maar beoordelen op haar optreden van de afgelopen periode. En op de toezegging dat van dat optreden niet afgeweken zal worden.

De NCPN-kandidatenlijst:

1.      Rinze Visser, Lemmer
2.      Sake Barelds, Lemmer
3.      Marianne Weber, Ouwsterhaule
4.      Tilly van Drie, Lemmer
5.       Hilly van der Werf, Echtenerbrug
6.      Angela Riedstra-Olsen, Lemmer
7.       Lenie Visser-Wheda, Lemmer
8.      Corne Jousma, Joure
9.     Bauke Visser, Lemmer
10.    Anke Brilleman, Lemmer
11.     Lies Bootsma, Sint Nicolaasga
12.     Marten Visser, Lemmer