STEMWIJZER

Tien redenen om niet op de NCPN te stemmen…

 1. Bent u het er mee eens dat de communicatie vanuit het gemeentehuis naar de
  inwoners niet sterk verbeterd hoeft te worden, dat brieven, mails en telefoontjes van
  Inwoners veel te laat of zelfs helemaal niet beantwoord worden?
 2. Vindt u dat er nog meer bomen gekapt worden en dat er nog meer plantsoentjes
  ‘ontbloemd’ moeten worden?
 3. Bent het er mee eens dat over besteding van door de gemeentelijke overheid voor
  bepaald doel aan een particulier bedrijf jaarlijks uitgekeerd hoog bedrag geen
  verantwoording hoeft te worden afgelegd?
 4. Vindt u het juist dat sportverenigingen en culturele instellingen door gemeentelijke
  bezuinigingen in de problemen kunnen komen?
 5. Vindt u het een goede zaak dat raadsleden/volksvertegenwoordigers beknopt
  worden in het bijstaan van inwoners die hun hulp inroepen?
 6. Vindt u het wel prima dat inwoners die financieel van de gemeente afhankelijk zijn
  op een respectloze manier worden benaderd en toegesproken?
 7. Bent u het er mee eens dat de gemeentelijke overheid het normaal vindt een groot
  kapitaalkrachtig wereldconcern €1.500.000.- in het vooruitzicht te stellen?
 8. Vindt u dat er nog meer individualisme moet komen en nog minder
  gemeenschapszin?
 9. Hebt u er vrede mee dat de verschillen tussen vermogens en inkomens nog groter
  worden?
 10. Zou u het een goede zaak vinden als onze gemeente onderwerp van een nieuw
  herindeling zou worden en dan in een nog veel grotere gemeente verdwijnt?

Dan kunt u maar beter niet op de NCPN stemmen…!
(alle gestelde vragen kunnen, desgewenst met praktische voorbeelden, uitgelegd
worden).