Aan B&W van De Fryske Marren

Lemmer/Joure, 12 april 2022.

In december 2021, zo’n vier maanden geleden, diende Woonhof Lemmer een aanvraag in. Daarna volgde begin maart nog een schrijven van deze initiatiefgroep. Tot op de dag van vandaag is er bij Woonhof Lemmer geen enkele reactie binnengekomen.

Politiek gezien werd en wordt de belangrijkheid van burgerinitiatieven in De Fryske Marren  breed gedeeld. Een beleidsstuk hierover is eerder door de gemeenteraad vastgesteld. Nadat er tussen de Gemeente en de initiatiefgroep meerdere overleggen geweest zijn en er daarna een aanvraag is ingediend en dat daar geen reactie op is gekomen, wekt  bij mij de indruk dat het burgerinitiatief Woonhof Lemmer onvoldoende serieus wordt genomen.

Wellicht ten overvloede wijs ik er nog op dat er vorig jaar omstreeks deze tijd een door de NCPN en VVD ingediende motie mbt een tekortschietende gemeentelijke communicatie door de gemeenteraad is aangenomen. Het na maanden niet reageren op een aanvraag is nou niet bepaald een voorbeeld van verbetering.

Zo eindig ik met het verzoek om de initiatiefgroep Woonhof Lemmer zo spoedig mogelijk een reactie te geven. Mogelijke ingewikkeldheden de aanvraag betreffende mogen geen redenen zijn om nog niet te reageren. Daarvan kan aanvrager tussentijds op de hoogte worden gehouden.

Hoogachtend,
Rinze Visser (NCPN)