SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan B&W van De Fryske Marren.

Lemmer/Joure, 13 april 2022.

Onlangs bereikten ons berichten dat van de  buslijn 47 -Lemmer-Sneek via Balk vv -de rit door Lemmer, in verband met werkzaamheden aan de Straatweg, voor langere tijd een aantal haltes zijn geschrapt. Dit brengt mij tot de volgende vragen:

(1) Bent u het met mij eens dat dit voor veel mensen die van het openbaar vervoer gebruik maken door de grote loopafstanden grote gevolgen heeft?
(2) In hoeverre is uw  college bij de besluitvorming over het schrappen van de haltes betrokken geweest?
(3) Is er door uw college bij het vervoersbedrijf – eventueel met medeweten van de Provincie – op aangedrongen dat er in het belang van de gebruikers van deze busverbinding en ook die van lijn 42 (Lemmer-Sneek via Spannenburg vv) tijdelijke alternatieve haltes door Lemmer noodzakelijk zijn?
(4) Bent u bereid om alsnog uw invloed uit te oefenen ten einde tot tijdelijke alternatieve bushaltes van  deze buslijnen te komen?

Hoogachtend,
Rinze Visser (NCPN)