Financiele Campagne voor NCPN en Manifest 2011

Financiële solidariteit

De financiële solidariteit van lezers en sympathisanten van partij en krant is naast de abonnementsgelden een vaste bron van inkomsten geworden. Dat is een goede zaak, want met die donaties kunnen extra kranten en pamfletten met communistische standpunten in de sociale strijd onder de mensen worden gebracht. De noodzakelijke opheldering over de aard van de kapitalistische crisis kan worden verspreid en de richting van het verzet tegen de asociale maatregelen van het grootkapitaal en de zijn gewillige regering kan nauwkeuriger worden bepaald.

In Manifest trachten we de ontwikkelingen van het kapitalisme, het imperialisme en de klassenstrijd te verklaren en bovendien de onderlinge samenhang van de mondiale, nationale en lokale ontwikkelingen te duiden. Het behoud van onze krant is, ondanks de noodgedwongen stappen terug die we moesten doen, een belangrijk zichtbaar resultaat van onze gezamenlijke inspanningen.

Kleur

Dat Manifest nu in kleur uitkomt is een krachtig signaal dat stappen naar verdere versterking kunnen worden gezet. Investeringen in tijd en creativiteit, alsmede de resultaten van de financiële campagnes maken het mogelijk dat deze stap gezet kon worden. Het resultaat is een krant waarmee met hernieuwd elan naar buiten kan worden getreden. Daarvan getuigen ook de talloze positieve reacties van de lezers. De krant ziet er volwassener en eigentijdser uit!

Oproep

We roepen de leden, lezers en sympathisanten op: laat je creativiteit los op het vinden van nieuwe, eigentijdse en beproefde manieren om met Manifest te werken. Meld ons je ervaringen en resultaten.

De Financiële Campagne voor 2011 is met een vliegende start begonnen:


tussenstand na de Kerst-Nieuwjaarsactie: Meer dan 6500 euro!

Verantwoording:

K.A.te W.10,-;J.A.te E.5,-;C.B.te S.15,-;C.B.te R.100,-;R.B.te G.52,-;J.B.te D.50,-;F.B.te U.30,-;H.B.te R.30,-;D.B.te G.10,-;Y.B.te A.7,50;H.B.te R.25,-; W.B.te L.10,-;L.B.te K.15,-;J.B.te A.10,-;T.B.te Z.50,-;A.C.te B35,-;I.C.te U.30,-;P.C.te L.12,-;J.D.te S.20,-;H.D.te L.100,-;E.D.te D.7,50;N.E.te H.10,-; T.E.te W.10,-;F.F.te U.25,-;W.F.te L.20,-;G.G.te A.10,-;E.G.te IJ.25,-;C.GH.te B.15,-;W.G.te H.25,-;J.G.te P.20,-;A.G.te M.50,-;H.G.te G.10,-;H.G.te T.50,-; G.G.te T.15,-;K.H.te G.50,-;G.H.te L.10,-;H.H.te U.20,-;R.H.te G.300,-; J.H.te G.5,-;C.H.te A.20,-;F.H.te A.35,-;N.H.te Z.200,-;J.J.te W.5,-;H.J.te G.600,-;H.K.te W.-10,-;M.K.te L.15,-;G.K.te Z.20,-;T.K.te A.25,-;A.K.te M.10,-;S.E.te B.50,-;K.L.te G.50,-;C.L.te H.10,-;C.L.te A.20,-;M.L.te H.5,-;G.L.te E.10,-; R.M.te H.10,-;I.M.te M.15,-;R.M.te E.40,-;W.M.te D.100,-;R.M.te H.10,-;O.N.te A.25,-;A.N.te A.25,-;N.N.te A.25,-;D.O.te B.15,-;R.P.te O.20,-;J.P.te Z.15,-; J.P.te L.50,-;L.P.te C.15,-;A.P.te A.120,-;J.R.te N.10,-;A.R.te G.10,-;P.R.te G.20,-;A.R.te P.100,-;R.S.te A.100,-;S.S.te L.10,-;R.S.teZ.10.-;J.S.te H.25,-;G.S.te M.25,-;G.S.te A.200,-;M.S.te N.50,-;K.S.te B.15,-;W.S.te A.25,-;I.S.te A.50,-;M.S.te A.25,-;J.T.te U.10,-;A.T.te A.20,-;J.TZ.te L.25,-;W.V.te T.25,-;W.V.te A.10,-;N.V.te Z.10,-;C.V.te H.5,-;H.V.te A.1,-;G.V.te A.10,-;P.V.te R.25,-; D.V.te T.45,-;VW.teP.25,-;H.W.te L.10,-;B.W.te O.150,-;H.W.te M.40,-;K.W.te H.5,-;L.W.te L.10,-;L.W.te G.50,-;S.W.te G.10,-;N.WK.te B.50,-;G.W.te E.75,-.

Totaal 4150,- euro.

Extra bijstorten van abonnementsgeld: 791,84 euro.


En de beproefde werkwijze in NCPN-afdeling Lemsterland: 1575 euro.

Dat brengt de tussenstand op: 6516,84 euro.[Tab]

Nu is het tijd voor de tweede ronde: de vakantiegeld-etappe.


Misschien is er deze maand ruimte voor een gift aan Manifest en NCPN.
Daarom bij deze krant een acceptgirokaart voor uw bijdrage.

Doe mee aan de Financiële Campagne voor versterking van partij en krant.


Gebruik de acceptgirokaart of stort gewoon zelf op:
INGbank 1022573, Stichting HOC te Amsterdam.

De financiële commissie van NCPN en Manifest.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019