Rampzalige schandalige zorgplannen

Ardengo Persijn

Eén van de vele rampzalige plannen van de regering Rutte-2 is het voornemen om in 2014 van het WMO-budget voor de huishoudelijke thuiszorg 75 procent te schrappen. Gevolgen voor de maatschappij: hulpbehoevende ouderen die thuis die hulp niet meer zullen krijgen en 98.000 thuiszorgwerknemers en alfahulpen zonder werk.

Ook in Zeeuws Vlaanderen blijven thuiszorgmedewerkers niet lijdzaam afwachten maar gaan over tot actie. Behalve aanhaken bij de landelijke acties, aangezwengeld door Abvakabo FNV en het werken met de nationale petitie gericht op de politieke partijen, wilde men ook de straat op en naar de gemeentebesturen, (die beheren het WMO-budget). Ook de Zeeuws Vlaamse werkgevers Zorgsaam en Curamus ondersteunen de protesten tegen de regeringsplannen. Vanuit een actieve kern van Abvakabo FNV-leden vonden demonstraties in drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten plaats: in Hulst, Terneuzen en Sluis. Drie flinke demonstraties van thuiszorgpersoneel en cliënten richting gemeentehuizen. Geen alledaags zicht in het doorgaans vrij rustige Zeeuws-Vlaanderen. De leuzen waren duidelijk: Thuiszorg is volwaardig werk - volwaardig loon en Rutte-2, weg ermee!

Ook de gemeentebesturen vinden uiteraard de regeringsplannen rampzalig, maar wat gaan zij daadwerkelijk doen om die te veranderen? Er zal meer ondernomen moeten worden dan de protestbrieven, die richting Den Haag worden verstuurd.

Het personeel toont zich duidelijk strijdbaar. Op 4 februari jl. vertrokken ze met 150 personen per bus naar Nieuwegein om deel te nemen aan de landelijke actiedag, georganiseerd door Abvakabo FNV.

De strijd gaat uiteraard door totdat Rutte zijn plannen drastisch wijzigt.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019