Van de redactie

i-002-005.jpg
Op alle mogelijke manieren verzet de regering Maduro zich - met behulp van brede lagen van de bevolking tegen de rechtse krachten in dat land, die gesteund door de VS trachten de regering ten val te brengen (Foto: Venezuelanalysis.com/Lucas Koerner)

Vaak wordt er gekeken naar politieke partijen en politici als er gezocht wordt naar verklaringen en verantwoordelijkheden voor ontwikkelingen. Steeds duidelijker wordt echter dat het de grote financieel-industriële conglomeraten zijn die de ontwikkelingen bepalen. Bovendien wordt steeds duidelijker dat die conglomeraten in een totaal andere werkelijkheid leven dan het 'gewone' volk of de politici die vooral bezig zijn met de vraag of ze verder mogen met hun lucratieve baantjes. In de kringen van de 'bovenbazen' heerst de wet van de concurrentie, van de winstmaximalisatie, van het overleven als organisatie.

Van groene of medemenselijke overwegingen is alleen sprake als dat het imago van het bedrijf kan versterken. In toenemende mate zijn bedrijven bovendien verwikkeld in pogingen om opgelopen imagoschade weg te poetsen. Want in de kringen van het grootkapitaal staan altijd anderen klaar om de zwaksten over te nemen, op te kopen of het laatste duwtje over de rand van het ravijn te geven.

De poppenkast van Dijsselbloem over de beloningen bij ABN-Amro toont aan dat uiteindelijk afgezien wordt van de beloningen als de weerzin van een meerderheid van de bevolking de graaiers daartoe dwingt. Niet de politiek, maar de woede van de bevolking dwingt mensen als Zalm en KPN-voorman Blok van hun voornemens af te zien. Niet de dood van 150 passagiers staat centraal bij de crash van het vliegtuig van German Wings, maar de vraag of Lufthanza wel of niet wist van het ziektebeeld van de co-piloot. Niet het feit dat er bij Lufthanza - zoals ook elders bij vliegmaatschappijen - sprake is van toenemende druk tot kostenbesparing - inclusief personele - staat centraal, maar de persoonlijke omstandigheden van één enkele persoon. Alsof een bedrijf dat vorig jaar een verlies leed van 732 miljoen euro niet alles op alles zet om die verliezen te keren. Alsof zo'n bedrijf niet een geweldige druk legt op het personeel, waardoor de zwaksten wellicht vreemde dingen gaan doen. In een schijnwereld van glamour, gebruik van speed en cocaïne is uiteraard van alles mogelijk nu de druk extreem toeneemt.

Het huidige kapitalistische politieke, economische, culturele en ideologische klimaat toont genadeloos de talloze interne tegenstrijdigheden, gebaseerd op keiharde onderlinge kapitalistische concurrentie om te kunnen overleven. Dat gaat ten koste van de werknemers en van de kwaliteit van het bestaan. Het Duitse software-bedrijf SAP schrapt bijvoorbeeld voor de tweede keer in een jaar tijd duizenden banen. En RWE, het Duitse moederbedrijf van Essent, grijpt in bij de secundaire arbeidsvoorwaarden van ruim 2400 vaste medewerkers in Nederland. Geopolitieke wedijver over territorium en militaire macht blijven aan de orde van de dag. Het kapitaal in crisis kan alleen nog maar overleven door de uitbuitingsgraad overal in de wereld drastisch op te voeren, de mondiale tegenstellingen te vergroten en (potentiële) tegenstanders te verzwakken. Het gevolg? Verzet in alle soorten en maten, georganiseerd, maar ook individueel. Juist in een schijncultuur als de vliegtuigbranche is de kans op individuele daden groot. En wat doet de leiding? Die probeert de schuld weg te poetsen, bang voor claims en concurrentie. Het gaat alleen nog maar om crisiscommunicatie.

Het grootkapitaal zoekt nieuwe markten en grondstoffen om te kunnen overleven. De bestaande grenzen zijn slechts hindernissen die moeten worden opgeruimd. Niet de soevereiniteit van landen speelt voor deze monopolies een rol, slechts hun eigenbelang. Midden-Oosten, Oekraïne, Latijns-Amerika (met name op dit moment Venezuela) zijn de nieuwe brandhaarden op weg naar de 'absolute' werelddominantie. Dat het altijd gepaard gaat met imperialistische oorlogen bewijst Oekraïne op dit moment. "Het Westen moet overwegen om Oekraïne van wapens te voorzien." Dat is de mening van de hoogste militaire commandant van de NAVO, Philip Breedlove. De SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) is van mening dat Oekraïne door de Russen met alle mogelijke 'diplomatieke, informatieve, militaire en economische' middelen wordt bestreden. Zo wordt een nieuwe vijand gecreëerd. Breedlove vindt dat "het Westen daarom moet overwegen al het beschikbare gereedschap in te zetten als antwoord. Kan dat destabiliserend werken? Het antwoord is ja. Niets doen kan ook destabiliserend werken". De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken kan er ook wat van: "Syrië is een van de ergste tragedies die we kennen". Met welk doel wordt dit gezegd? De VS willen nu eindelijk de Syrische leider weg zien te krijgen. De VS zijn alleen in volgzame marionetten geïnteresseerd. Het cynisme van dit soort lieden is levensgevaarlijk.

Strijd voor verbetering van het levenspeil en tegen afbraak van sociale- en arbeidsrechten moet hand in hand gaan met strijd tegen de heersende verhalen, tegen de leugens van het grootkapitaal. Het grootkapitaal kent slechts één goeden regel: overleven ten koste van alles.

Manifest plaatst in dit kader weer een boeiend artikel op de website: het derde deel van een kritische analyse door Zoltan Zigedy van het boek van Piketty 'Kapitalisme in de 21ste eeuw'. Het is van doorslaggevend belang dat leugens, bedrog, verdraaiingen en halve waarheden worden ontmaskerd. Manifest helpt daarbij.

Rol van de krant en partij onmisbaar

In deze krant en op de website www.ncpn.nl wordt uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen in de wereld. De informatie die we verschaffen staat haaks op het nieuws van de eengemaakte media, die met enkele varianten dezelfde pro-kapitalistische verdraaiing van de werkelijkheid weergeven. Steeds meer wordt ervan uitgegaan dat mensen geen moeilijke, ingewikkelde vraagstukken willen. Na een dag hard werken moet er in de media lichte kost voorhanden zijn. Een schromelijke onderschatting en vergissing nu steeds meer mensen zich gaan afvragen wat de oorzaken zijn van de snelle achteruitgang van levenspeil, democratie, cultuur en menselijke waarden. De informatie die Manifest levert, druppelt uiteraard maar mondjesmaat door. Maar alle beetjes helpen. De politieke verhoudingen in ons land bestaan immers niet voor eeuwig! De honger naar ander nieuws neemt toe.

Voor NCPN en Manifest ligt een grote berg taken te wachten. Steeds meer politiek bewuste jongeren strijden met ons mee. Dat is een enorme stap voorwaarts. Partij en krant staan midden in de hedendaagse ontwikkelingen. Rechts opportunisme en links radicalisme liggen daarbij op de loer. Het zoeken blijft naar een evenwichtige, uitvoerbare politiek. Het gebruikmaken van onze sterke kanten en begrijpen en rekening houden met onze zwakke kanten is daarbij essentieel. Onze kracht ligt in de politiek-ideologische kennis. De eenheid tussen de marxistisch(-leninistische) inzichten, positie en methode biedt - mits dialectisch toegepast - een uiterst waardevol instrument om de veranderende werkelijkheid te begrijpen en te veranderen. Of in gewoon Nederlands: de NCPN en Manifest zijn als geen andere partij en krant in dit land in staat om uitleg te geven aan de verwarrende ontwikkelingen in de wereld. Een steeds groter deel van de bevolking is op zoek naar steekhoudende verklaringen nu er een einde komt aan de Amerikaanse eeuw.

De communistische wereldbeweging is op dit moment op zoek naar nieuwe wegen en balansen. Er wordt mondiaal gezocht naar effectieve antwoorden op de kapitalistische crisis en wegen naar het socialisme. Zo'n zoektocht leidt altijd noodzakelijk en onmisbaar tot discussies. Daarbij de eenheid in het oog houden is dan een vereiste. Eenheid is dringend nodig, maar nooit ten koste van de principiële uitgangspunten. De dialectische eenheid tussen principiële standvastigheid en tactische souplesse is een van de moeilijkste uitdagingen, zoals we zien bij het steeds opportunistischer optreden van de SP en al veel eerder bij het optreden van de traditionele sociaaldemocratische partij.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest!

We plaatsen deze keer weer enige artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'marxistische analyses'.

Deze keer in de rubriek Marxistische Analyses:

  1. Over Piketty's Kapitaal (deel 3), Zoltan Zigedy, vert. F. Willems.

Deze keer op de website:

  1. GrExit of GrAccident, R.Rupp, vertaling J. Bernaven.

Manifest nr. 05/2015 verschijnt op donderdag 07-05-2015.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019