Ontstaan Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De NCPN op 28 januari 2008 in de gemeenteraad van Lemsterland: ”  Wat was de reden van het ontstaan van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)? Was de reeds bestaande wetgeving ook al niet doordrongen van de verharding op sociaal gebied? Was deze niet goed genoeg? In het beleidsplan worden de soms mooie woorden als een zachte deken over de lezer gelegd. Maar er niets nieuws onder zon. Ook in de tijden van Brinkman (CDA) met zijn ‘zorgzame samenleving’ en nog eerder, van van der Louw (PvdA) met zijn ‘sociale vernieuwing’ waren de machthebbers al bezig. Toen al zagen zij het type mens dat zij nodig hebben: flexibel op de arbeidsmarkt, onderdanig aan overheid en bazen en bereid tot het opruimen van de rotzooi, door de door hen gewenste maatschappij veroorzaakt. We dreigen  af te glijden naar een verwilderde kapitalistische maatschappij(…)”