Motie over de school Lemstervaart

Op 1 november 2010 diende de NCPN-gemeenteraadsfractie van Lemsterland de volgende motie in:

De gemeenteraad van de gemeente Lemsterland, in vergadering bijeen op 1 november 2010, aan de orde het collegevoorstel de meerkosten brede school Lemstervaart in de begroting op te nemen, overwegende
– dat de kosten van tijdelijke vervangende huisvesting dan niet gemaakt hoeven te worden;
– dat het concept ‘brede school’, zoals dat ook in Oosterzee in ontwikkeling is, de pretentie heeft  toekomstgericht te zijn;
– dat daarmee de gemeente Lemsterland voor wat betreft de kwaliteit van het onderwijs en ook  de houdbaarheid van de in de brede scholen geïntegreerde onderdelen een grote  verantwoordelijkheid op zich neemt;
– dat de toekomst van het basisonderwijs voor wat betreft de houdbaarheid van vestigingen in  dorpen en wijken in discussie is;
– dat scholen in dorpen en wijken zeker een functie hebben als het gaat om de leefbaarheid;
– dat het tot ontwikkeling brengen van brede scholen en de gemeentelijke uitgaven hiervoor  alleen dan gerechtvaardigd zijn als het behoud van de betreffende scholen voor de toekomst  gewaarborgd is, spreekt uit
– dat de basisscholen in Ooserzee en in de Lemster wijk Lemstervaart ook in de toekomst zullen  blijven functioneren en gaat over tot de orde van de dag.

NCPN-raadsfractie,
R. Visser
S. Barelds

Deze motie speelde later een belangrijke rol. De directie van de overkoepelende scholenorganisatie dreigde in het openbaar met sluiting van de school in de wijk Lemstervaart. De motie, die met slechts 1 stem verschil was aangenomen, dwong B&W het in de motie verwoorde standpunt serieus te nemen. Ouders gingen tot actie over en demonstreerden met de schoolkinderen bij het gemeentehuis, waarna het dreigement tot sluiting van de baan was.