De dreigende sluiting van een school in de wijk

Rinze Visser (NCPN) over het onderwijs, naar aanleiding van de dreiging van sluiting van een school in de wijk waar hij woont: “(…)Wat zien we nu? Wat toen de argumenten waren  om het onderwijs op afstand van de gemeente te zetten – het behoud van de scholen -, blijken nu, na tien jaar, leugenachtig en op z’n minst op drijfzand te berusten. Wat moet een verdediging tegen aanvallen van het Rijk voorstellen als datzelfde Rijk het op afstand zetten en het oprichten van dergelijke stichtingen met financiën en andere faciliteiten stimuleert? Want dat is wat er gebeurd is! Onderwijs, zo zei ik toen namens mijn partij, is voor de samenleving even belangrijk als water. Er werd toen gewaarschuwd voor een sluipende privatisering van het onderwijs, wat zal leiden tot  arme en rijke, tot achterstands- en elitescholen. Er werd door mij toen – tien jaar geleden – gepleit om het gemeenschappelijk bezit van het onderwijs – te verankeren in het openbaar onderwijs – opnieuw te versterken. Dit in tegenstelling tot een terugtredende overheid. Ook nu, tien jaar later, moet het onderwijs verdedigd worden tegen een overheid die de grote banken met miljarden redt en het onderwijs laat verdrinken(…)”