Open brief aan B&W van Lemsterland.

Na aandringen en discussie is de in het kader van het bezuinigingspakket van de fusiegemeente i.o. voorgenomen intrekking van de gemeentelijke financiële bijdrage voor het schoolzwemmen, in elk geval voorlopig, weer teruggedraaid. Dat houdt in  dat niet alleen het College van Lemsterland maar ook die van de andere gemeenten toen het schoolzwemmen in onze gemeente belangrijk vonden en de argumenten die ervoor pleiten serieus namen.

Nu het nieuwe zwembad in bedrijf is, blijkt dat in elk geval voor de schoolkinderen in de Lemstervaart het heen en terug lopen problematisch is. De afstand is, vergeleken  met het oude zwembad een stuk groter. Bovendien loopt de route door het centrum van Lemmer, waar meer verkeer is. In verband met de veiligheid van kinderen van 6 tot 8 jaar is dit onacceptabel; begeleiders nemen dan een grote verantwoordelijkheid op zich. De tijd die men in vergelijking met de oude situatie meer kwijt is veroorzaakt niet alleen problemen met de productieve tijd van het schoolzwemmen zelf, maar ook de tijd voor andere schoollessen komt erdoor in de verdrukking.

Het zelf regelen van vervoer door school en/of ouders is qua financien en beschikbaarheid praktisch onuitvoerbaar. Het kan toch niet zo zijn dat het schoolzwemmen vanwege de geschetste problematiek afsterft en dood bloedt? Onze fractie sluit niet uit dat dit niet iedereen in de politiek slecht zou uitkomen. Wij verzoeken het College in vervoersmogelijkheden te voorzien om zodoende de verantwoordelijkheid voor het instandhouden van het schoolzwemmen te aanvaarden.

Oktober 2012.

Gemeenteraadsfractie NCPN,
R. Visser, S. Barelds.