Het zwembad & de algemene reserve

De NCPN in juni 2012 in de gemeenteraad. De NCPN maakt zich ernstige zorgen over de tarieven van het nieuwe geprivatiseerde zwembad. “Waarom heeft het College van B&W geen zorg voor de ontstane situatie? Door mensen met lage inkomens niet te betalen tarieven; het feitelijk ook privatiseren van het schoolzwemmen en het uiteindelijk afschaffen ervan. Waarom maakt het college zich geen zorgen over de dreigende vermindering van bewegingssport – zoals zwemmen – en over de kunst van het zwemmen in een groot, waterrijk gebied? Vindt het college het normaal dat een particulier bedrijf winst maakt door een overheidsbijdrage, die bedoeld was om sociale tarieven te kunnen hanteren? Nu het om besteding van gemeenschapsgeld gaat, is het College dan nu wel bereid de overeenkomst met de exploitant van het zwembad in de openbaarheid te brengen?”

De NCPN over de algemene reserve; “In hoeverre heeft de Raad van Lemsterland nog zeggenschap over zijn algemene reserve? Dus ook over dat deel – €894.000.- – dat voorgesteld wordt eraan toe te voegen? Er worden grote aanslagen gepleegd op de inwoners met de laagste inkomens. Zowel door het Rijk als door De Friese Meren in oprichting. Onze fractie vindt dat er zeker € 300.000.- gereserveerd moet worden om de schade te beperken. Dit kan af van de voorgestelde toevoeging aan de algemene rerserve. Het zou een goede zaak zijn als ook de twee andere gemeenten dat zouden doen. Straks dienen wij hiertoe een amendement in”
Het amendement werd verworpen. Een door de NCPN ingebracht wijzigingsvoorstel om € 5.000.- uit te trekken ten behoeve van een plaatselijke organisatie voor noodhulp aan in de gemeente ondergebrachte vluchtelingen werd wel aangenomen.