Wet Werken Naar Vermogen

In oktober 2012 werd er in de gemeenteraad van Lemsterland een zgn. kadernota over de gemeentelijke uitvoering van de Wet Werken Naar Vermogen behandeld. De NCPN-fractie in de Raad veegde de vloer aan met de doelstellingen van die wetgeving en schetste waar het dan naar toe zal gaan. De fractievoorzitter van de NCPN: “De sociale maskers die nog lange tijd de sloperstronies bedekt hielden, vallen af. Het ‘stipje aan de horizon’ zoals de nota de uiteindelijke ontwikkeling van Empatec (het in de gemeente actieve WSW-bedrijf) ziet, is niet meer dan een quasi-poëtische uitdrukking voor het uiteindelijk verdwijnen van de Wet Sociale Werkvoorziening”.  Visser noemde de vaak de niet te begrijpen en versluierende begrippen waarmee het College van B&W de nota vol had geschreven. “Ik zal maar niet  bij de WSW-plantsoenwerkers uit deze nota citeren, want dan zou ik moeten zeggen: ‘dit gaat over jullie, jullie zijn belangrijk, want er zijn heel wat geleerde koppen met jullie bezig. Er zullen straks heel veel belangrijk mensen in gemeenteraden over jullie toekomst beslissen en over andere sociale wetten en regelingen…’. “Wat er aan de hand is, is dat de hele handel ‘op de schop gaat’, zoals lieden die hun eigen zweet nog nooit geroken hebben, dat uitdrukken”, zo ging de NCPN-fractievoorzitter verder. “(…)Mensen moete aan het werk? Ga eens naar onze zuiderburen in Genk en omgeving waar 10.000 mensen hun werk kwijtraken. En vergelijk dat eens met de bedoeling van die nieuwe wet, waardoor mensen met een beperking de ‘vrije’ arbeidsmarkt opgeduwd moeten worden. Werken met ‘behoud van uitkering’, werken voor minder dan het minimumloon. Om op den duur de sociale werkplaatsen af te kunnen schaffen. Weten jullie wat de reguliere arbeidsmarkt tegenwoordig inhoudt? Uitzendbureaus, flexwerk, zzp-ers en ook het uitroken van 10.000 gezonde arbeiders, als de heren kapitaalbezitters dat beter uitkomt.(…) Waarom moeten werklozen, mensen met beperkingen voor dumpprijzen uitgeleverd worden aan de zgn. ‘vrije’ arbeidsmarkt, die slangenkuil van uitzichtloosheid voor deze mensen. Gehandicapte mensen die voor half geld werken, heel wetenschappelijk afgeschat op percentages van arbeidsvermogen. Of straks, zoals vroeger, met garen en band langs de deuren. Hoezo modernisering? Terug naar vroeger, dat is het doel waar velen van u naar streven. De NCPN zegt: nee!