Sociaal

Er staat een grote bezuinigingsoperatie in de WMO op stapel. Voorzieningen die er mede voor moesten zorgen dat mensen zo lang mogelijk in de samenleving mee kunnen doen en zelfstandig kunnen blijven om niet voor veel duurdere zorg in aanmerking te hoeven komen, worden afgebouwd. Maar ook de verzorgingshuizen ontkomen niet aan de neoliberale aanslagen. Vooral mensen met lage inkomens kunnen een verzorgde oude dag inruilen tegen bezorgde laatste levensjaren. Om de mensen dit alles te laten accepteren wordt een groot pseudo-sociaal scherm opgetrokken waarachter de kaalslag wordt uitgevoerd. Zelfs instanties die geacht worden de belangen van hun doelgroep te dienen, hebben zich laten verleiden. Zoals een voorman van de ANBO en de WMO-clientenraad Gaasterlan-Sleat. Dezen zijn zeer opgetogen. Zo wordt er ook meegedaan aan de landelijke antiscootmobielhetze, alsof er schuren vol van deze voorzieningen ongebruikt staan te verkommeren. Iedere aanvraag wordt echter serieus beoordeeld; ook is er een inkomensgrens.

Het zullen de mensen met lage inkomens zijn die de dupe worden; mensen met geld die redden zich wel. Het ware beter niet het valse jargon van de bezuinigers over te nemen maar het voor die mensen wie het aangaat op te nemen. Ten tijde van de WVG is er al fors op de vervoersbijdragen bezuinigd: 80%!!. Correspondentie richting betrokkenen laat al zien dat men er op koerst dat mensen hun WMO-bijdrage kwijtraken en velen er niet meer voor in aanmerking zullen komen. Dat de fusiegemeente minder sociaal zal worden dan de gemeente Lemsterland was, heeft vooral ook te maken met landelijke politiek, maar verreweg de meeste raadsleden willen dit met alle graagte uitvoeren.

Rinze Visser, fractievoorzitter NCPN Lemsterland.