NCPN maakt balans op

Er was en is bij een belangrijk deel van de Lemsterlandse ambtenaren grote onvrede over de gang van zaken rond de ambtelijke fusie, vooral vanwege het hegemonistisch optreden vanuit Skarsterlân; de gezamenlijke reserve wordt zo langzamerhand leeggevreten, vooral door miljoenen kostende Skarsterlânse besluiten in heden en verleden, waardoor de financiële weerbaarheid steeds meer gevaar loopt. Dit terwijl Lemsterland een stabiel weerstandsvermogen  had. Te verwachten is dat de fusie nog veel meer miljoenen zal gaan kosten voor bestuurlijke huisvesting en wellicht nog meer prestigeprojecten.

De inwoners van Lemsterland, maar ook die van de andere twee gemeenten, gaan hier de negatieve gevolgen van ondervinden, in de vorm van nog meer bezuinigingen en/of lastenverzwaring. De voor de komende jaren in het vooruitzicht gestelde ernstige versoberingen op sociaal gebied kunnen niet – hoe ernstig ook – alleen op het conto van rijksbezuinigingen worden geschreven. Ook door de fusie zal de nieuw te vormen gemeente een stuk minder sociaal zijn. Vooral mensen met een ‘smalle beurs’ zullen dat in 2013 al merken.

Op de kwaliteit van de democratie en het besluitvormingsproces, op de waarde van de volksvertegenwoordiging, is al, als voorschot op de fusie, vanaf oktober 2012 zwaar ingeleverd. De gemeenteraad van Lemsterland is al geen schim meer van wat hij was. Politieke debatten worden nauwelijks nog op prijs gesteld. Dat belooft wat als de fusie écht een feit is. De bereikbaarheid van bestuur en ambtelijk apparaat is per 1-1-13, ook als voorschot op de fusie, dramatisch verslechterd. Het gemeentekantoor gesloten; het ‘servicepunt’ blijkt slechts een half servicepunt te zijn (open: 21 uur per week).

Een gedrocht van een verordening, door een meerderheid van de drie raden vastgesteld en waardoor de commissievergaderingen in Joure plaatsvinden, zorgt nu al voor chaotische toestanden. De NCPN-afdeling Lemsterland en haar raadsfractie zien in al deze feiten en reële verwachtingen de juistheid van het destijds afwijzen van het opheffen van de gemeente Lemsterland. Alle hier genoemde argumenten zouden voldoende reden moeten zijn om de voorbereidingen tot de fusie – en dus het opheffen van Lemsterland – tot nader onderzoek op te schorten.

NCPN-afdeling Lemsterland