Taalvervuiling

Het moet al heel lang geleden zijn dat de woorden van politici en andere gezagsdragers zó onecht en onterecht waren als de laatste tijd. Zij zeggen dat de solidariteit terug moet komen, maar ze breken in werkelijkheid de wetten die deze moeten waarborgen af. Zij praten over moderniseren, maar bedoelen terug naar vroeger, de armoedige tijden. Men zegt zich zorgen te maken over bonussen, maar vindt salarissen van 25 tot 50 maal het minimumloon best acceptabel en laat het volk inleveren. Men zegt dat mensen klagen over verloederde bloemenperkjes, waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn; want grasveldjes zijn veel goedkoper in onderhoud (bezuinigingen op openbaar groen). De aangekondigde sloop van veel verzorgingshuizen zal zeker verkocht worden als goed voor de oude medemens. Brutaliteit en cynisme kennen geen grenzen meer. Men noemt het democratie, maar het is de dictatuur van de elitaire leugen. Het zal net zo lang duren als wij het verdragen.

NCPN-afdeling Lemsterland