B&W, de ijsvereniging en de reddingsbrigade

De NCPN-gemeenteraadsfractie was op 25 september j.l. tijdens de raadsvergadering woest op het college van B&W over zijn optreden inzake de ijsvereniging en de reddingsbrigade. B&W van Lemsterland hadden eerder twee door de NCPN en de Christen Unie ingediende en unaniem door de gemeenteraad aangenomen voorstellen ten gunste van de beide verenigingen, in het kader van een herindelingswet, met een negatief advies zowel aan de beide andere colleges als aan de provincie ter beoordeling voorgelegd. Nadat was meegedeeld dat de voltallige raad een zienswijze naar de provincie zou sturen, trok de NCPN fel van leer. Hier enkele delen van de speech van de NCPN-fractievoorzitter: “(..)Onze fractie neemt het het college zeer kwalijk dat het  op geen enkele wijze heeft getoond het voor de gekozen volksvertegenwoordiging op te willen nemen, waar het om de ijsvereniging en de reddingsbrigade gaat(…)” B&W laten zich inpakken door de colleges van de fusiepartners, daar in Joure, waar kennelijk de ‘generale straf’ zetelt. B&W van onze gemeente steken geen poot uit voor de verenigingen. Erger nog: B&W smeken bijna de Provincie om de  raadsbesluiten af te keuren. B&W  kijken al een stel bange konijntjes in de koplampen van de ‘generale staf in Joure’ en verkopen het belang van de verenigingen en het  prestige van de volksvertegenwoordiging voor een paar schouderklopjes in Herema State, het toekomstige gemeentehuis va de nieuwe gemeente”.