Valse propaganda

Miljarden aan extra bezuinigingen. Ook op de zorg. En het einde is nog niet in zicht. Er wordt net gedaan alsof de mensen er zelf om vragen. Regering en de grote meerderheid van de politiek geven te kennen dat wat zij met de zorg voorhebben hun antwoord is op de wens van het volk. Immers, zo beweren zij, de ‘participatiemaatschappij’ is zich al aan het ontwikkelen…  De werkelijkheid is dat beroepskrachten in de zorg wegbezuinigd worden of voor een lager loon, zonder beschermende arbeidsvoorwaarden, aan de slag kunnen blijven. Er wordt net gedaan alsof het om wat extra’s gaat wat voor de behoeftige medemens door de burgers gedaan moet worden. Dat doet driekwart van de mensen al, volgens het laatste onderzoek. Dat levert geen bezuinigingen op. Het gaat er wel degelijk om dat burgers taken van beroepskrachten over nemen.  Buurtverenigingen en verenigingen van dorpsbelang wil men hiervoor klaarstomen. Ook wendt men voor dat het om een strijd tegen het individualisme gaat. De politiek zelf is al meer dan 20 jaar bezig de maatschappij te individualiseren. Bewijzen te over. Meer dan hypocriet! De mensen hebben het al druk genoeg met het in deze vechtmaatschappij voor zichzelf op te komen en met al het vrijwilligerswerk dat velen van hen ook nog doen. ‘Saamhorigheid’ en ‘mienskip’, het zijn mooie woorden. Maar ze worden de laatste tijd nog al eens misbruikt om een keiharde bezuinigingspolitiek aannemelijk te maken.

Rinze Visser,
raadslid NCPN Lemsterland.