De NCPN, altijd in de buurt!

DeDucdalfAan de bewoners van de wijk Lemstervaart

Op 13 november a.s. zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gefuseerde gemeente. Lemsterland, Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat gaan per 1 januari 2014 één gemeente worden. Zoals bekend was de NCPN geen voorstander van deze fusie en wilde dat Lemsterland een zelfstandige gemeente zou blijven. Eén van de argumenten tegen de fusie was het vergroten van de afstand tussen het gemeentebestuur, de volksvertegenwoordiging (gemeenteraad) en de bevolking. Vooral gemeenteraadsleden moeten benaderbaar en bereikbaar zijn voor de bevolking. Dat wordt in de nieuwe grote en uitgestrekte gemeente extra moeilijk.

De fusie wordt echter een feit en onder de bevolking geeft men de NCPN met haar tegenargumenten steeds vaker gelijk. Maar voor het Lemsterlandse gebied is ook straks de NCPN niet ver van huis en blijft in de Lemstervaart de NCPN dicht in de buurt. Voor de mensen in het huidige Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat komt de NCPN zelfs dichterbij. Bij gemeenteraadsverkiezingen is de NCPN in de Lemstervaart al vele jaren de partij met de meeste stemmen. Daaruit spreekt een groot vertrouwen voor de NCPN bij een belangrijk deel van de buurtbewoners. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid voor dat geschonken vertrouwen. Vertrouwen, dat wij niet zullen beschamen. Ook niet als ’t moeilijk wordt!

De waarde van de NCPN voor de buurt, die is bij de meeste mensen wel bekend… Opscheppen is niet ons sterkste punt… Overigens lenen de steun bij persoonlijke problemen met de instanties en bij het verkrijgen waar men recht op heeft zich zeker niet voor openbaarheid.

Een NCPN-vertegenwoordiging in de nieuwe raad is lang niet zeker. Immers, in die andere twee gemeenten hebben de mensen niet die ervaring met de NCPN zoals in de Lemstervaart, de andere buurten en de dorpen. Voor het krijgen van een NCPN-vertegenwoordiging in de nieuwe raad – dus ook voor het opkomen voor de belangen van buurt en bewoners – is een grote opkomst qua NCPN-stemmen van groot belang!

De NCPN, die laat je niet in de steek!
De NCPN, altijd in de buurt!
De NCPN, voor sociale rechtvaardigheid!