Over het beleidsplan WMO

Rinze Visser (NCPN) in de gemeenteraad over het beleidsplan WMO: “(…)Het valt niet te ontkennen: de nieuwe zakelijkheid en het marktgerichte denken rukken op. Ook om ons heen, in het gewone dagelijkse leven zien we er voorbeelden van dat de maatschappij steeds steeds verder a-sociale vormen aanneemt. Het is ontegenzeggelijk waar dat de waarden van socialistische, maar ook van andere levensbeschouwelijke aard, steeds  meer overwoekerd raken door pure geld- en genotzucht, door egoïsme en onverschilligheid jegens anderen; dus door de mentaliteit waarop een puur kapitalisme, ontdaan van socialistische invloeden, het best kan gedijen. “(…)Dit beleidsplan, onderdeel van de zogenaamde kanteling; het individualisme teruggebracht naar dorp, buurt en straat. Verpakt in de valse doos met het opschrift ‘het socialer maken’ van dorp, buurt en straat. “(…)Het zijn dezelfde mensen die vanwege de neoliberale politiek meer moeten werken om rond te kunnen komen (24-uurseconomie); bij werkloosheid flink moeten solliciteren, op cursussen moeten – dus mensen die hun eigen belang voorop moeten stellen -, die van u tegelijkertijd zich om hun hulpbehoevende naaste moeten bekommeren. En dat noemt u ‘de civil society’…(…)”