Raadsvragen mbt fittest Sport Fryslân

Aan de Colleges van B&W van Lemsterland, Skarsterlân en Gaasterlân-sleat.

Lemmer, 7 oktober 2013.

Onlangs ontvingen inwoners van de gemeenten van Sport Fryslân een brief met een uitnodiging om deel te nemen aan een fittest op 16 oktober in sporthal ‘De Stuit’ te Joure. Ervan uitgaande dat het een initiatief van de colleges betreft, brengt de brief ons tot de volgende vragen:

  1. Hebben alle inwoners in de leeftijd van 18 tot 75 jaar deze brief ontvangen of heeft men zich beperkt tot diegenen die bij de WMO betrokken zijn?
  2. Als het laatste het geval zou zijn, waarom dan niet alle inwoners aangeschreven en hoe is Sport Fryslân dan op de hoogte gebracht van de medische gegevens van de aangeschrevenen?
  3. Waarom is er niet gedacht aan meer locaties voor de fittest dan alleen in Joure?
  4. Bent u het met ons eens dat het reizen er naar toe voor mensen met beperkingen en ook de kosten ervan een drempel op kunnen werpen om aan de test mee te doen?

De NCPN-gemeenteraadsfractie Lemsterland,

R. Visser en S. Barelds.