Aan het College van B&W van De Friese Meren.

Lemmer, 30 januari 2014.

Onlangs was ik betrokken bij aanvragen gemeentelijke minimaregeling, waarvoor de aanvraagformulieren bij het servicepunt Lemmer waren afgehaald. Tot mijn verbazing was er een sticker met de vermelding ‘105%’ opgeplakt, waarmee niet anders bedoeld kan zijn dat men pas voor de regeling in aanmerking komt bij een inkomen lager dan 105% van de bijstandsnorm. Dit terwijl 110% van de bijstandsnorm door de gemeenteraden is vastgesteld. Mijn vraag is hoe dit kan? Van het antwoord zal afhangen of ik hier wel of niet een vervolg aan zal geven.

Hoogachtend,
R. Visser,
raadslid NCPN.