De servicepunten en de buitendienst

Aan het College van B&W van De Friese Meren.

Lemmer, 8 april 2014.

Vanwege de ‘bestuurlijke drukte’ gisteravond in de Commissie Bestuur ben ik niet aan mijn ‘rondvraag’ toegekomen’ Daarom nu deze ‘schriftelijke rondvraag’:

Al langere tijd maken inwoners zich zorgen over het voortbestaan van de gemeentelijke punten van dienstverlening. Niet alleen meer de servicepunten in Balk en Lemmer zijn onderwerp van ongerustheid, maar de laatste tijd bereiken mij ook berichten van bezorgdheid van inwoners en van gemeentelijke werkers in de buitendienst over andere zaken. Vervanging van brugwachters met name heeft ook gezorgd voor angst dat de gemeentelijke dependances buitendienst (gemeentewerven) in Balk en Lemmer zullen verdwijnen. Men maakt zich zorgen over de dienstverlening, over de werkomstandigheden en behoud van werk.

Mijn vraag is: kunt u de door mij geconstateerde angst en bezorgdheid wegnemen door toe te zeggen dat de gemeentewerven in Balk en Lemmer niet gesloten zullen worden, opdat ondergetekende als volksvertegenwoordiger, als hij hier weer over wordt aangesproken, van deze toezegging mededeling kan doen?

Hoogachtend,

R. Visser,
gemeenteraadslid NCPN De Friese Meren.